The 6th International Conference on PreHypertensio, Hypertension, Metabolic Disorders and Cardiovascular Disease

תאריך: 28/02/2019 - 03/03/2019
הכנס יתקיים בתאריך 28 בפברואר- 3 במרץ 2019, בווילנה ליטא : הכנס ידון בנושאים הנושקים לתחום העניין של החברה ליתר לחץ דם : התסמונת המטבולית, יתר לחץ דם, דיסליפידמיה, סוכרת, השמנה ותחלואת לב וכלי דם. להמשיך לקרוא