האם חשיפה מוגברת של ביספנול bisphenol A) A) קשורה בסיכון מוגבר להתקדמות אי ספיקת כליות כרונית בחולי יל"ד ראשוני?

תאריך: 06/01/2016

מטרת המחקר הסיני היתה לבדוק את הקשר בין רמת הביספנול בנסיוב לבין התקדמות של מחלת כליות כרונית בחולי יל"ד ראשוני. במחקר התצפיתי והפרוספקטיבי נכללו 302 חולי יל"ד עם מעקב של 6 שנים (66% גברים בגיל ממוצע של 65 בבסיס). בבסיס נבדקו רמת הביספנול ו – GFR מעורך לפי משוואת קראטינין-ציסטאין. בעיבוד הסטטיסטי נמצא שרמת הביספנול (0.61 נ"ג/מ"ל) היתה קשורה באופן הפוך ומובהק (גם לאחר תיקנון לגורמים קליניים) בשינויים השנתיים של eGFR. בעיבודי רגרסיה נמצא שהגיל בבסיס, לחץ הדם הסיסטולי, eGFR ורמת הביספנול בנסיוב היו חזאים למחלת כליות כרונית בדרגה 3 או יותר. חולים עם ערכים גבוהים של ביספנול היו בסיכון מוגבר ומובהק פי 5 להתפתחות אי ספיקת כליות דרגה 3 או יותר בהשוואה לחולים עם רמה נמוכה של ביספנול.

Hu J, Wang Y, Xiang X, et al. Serum bisphenol A as a predictor of chronic kidney disease progression in primary hypertension: a 6-year prospective study. J Hypertens. 2015 Nov 28. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ביספנול A הוא חומר כימי שנמצא בחומרים פלסטיים בפולימר אפוקסי (גם בטיפולי שיניים) שהם שמישים ע"י בני אדם בחיי היום יום. במחקרים אפידמיולוגיים נמצא קשר עם מחלה כלילית ומחלת עורקים היקפית ושימוש במשקאות משומרים עם חשיפה מוגברת לביספנול גרמה להתפתחות חדה של יל"ד. במחקר הפרוספקטיבי הנוכחי נמצא שרמה בסיסית גבוהה של ביספנול היא חזאית  לסיכון בן 6 שנים לפתח אי ספיקת כליות כרונית בדרגה 3 או יותר. מעניין שלא נמצא בעיבוד כל קשר בין רמת הביספנול ורמת הקראטינין שהיתה בבסיס תקינה בקרב 90% מהמשתתפים וממצא מעניין נוסף היה שלא נמצא כל קשר בין רמת הביספנול והשינוי השנתי ברמת הקראטינין לבין חוסר איזון של לחץ הדם. יתכן והחשיפה הגדולה לביספנול העלתה את לחץ הדם בחולי יל"ד. המחברים אינם מתייחסים לאמצעי מניעה מחשיפה לביספנול.

כתיבת תגובה