בעשור האחרון קיימת בארץ מגמה לירידה הדרגתית בלחץ הדם הסיסטולי בחולים עם TIA או שבץ מוחי חד – מסד הנתונים הלאומי הישראלי של שבץ מוחי חד.

תאריך: 06/01/2016

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבדוק מגמות ברמת לחץ הדם בקבלה לאישפוז בחולים עם TIA או שבץ מוחי חד. נכללו במעקב 6,177 חולים מגיל 18 לפחות שהתקבלו לאישפוז בגלל שבץ מוחי חד (איסכמי – 4,381 דימומי – 476 ו – TIA- 1,227) עם נתונים על לחץ הדם לפני ובקבלה בשנים 2004-2010. לחץ הדם הסיסטולי שהיה 161 ממ"כ בשנת 2004 ירד באופן מובהק ל – 153 ממ"כ בשנת 2010. נמצאה גם עלייה מובהקת בשימוש ב – 3 תרופות או יותר עם השנים. לחץ דם סיסטולי גבוה בחולים עם שבץ מוחי חד היה קשור באופן מובהק בחומרת השבץ המוחי. שיעור הנכות עם השיחרור או התמותה תוך האישפוז ירד באופן מובהק מ – 71.3% בשנת 2004 ל – 64.8% בשנת 2010. לחץ הדם הסיסטולי בקבלה היה קשור עם נכות בשיחרור או בתמותה תוך-אישפוז ביחס הסתברות מתוקנן ומובהק של 1.06 לכל שינוי של 10 ממ"כ בלחץ הדם הסיסטולי.

Koton S, Eizenberg Y, Tanne D, Grossman E. Trends in admission blood pressure and stroke outcome in patients with acute stroke and transient ischemic attack in a National Acute Stroke registry. J Hyperens 2015 Dec 4, [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ממצאי מחקר זה מראים על מגמה שקיימת בשנים האחרונות שמראה שטיפול טוב יותר באיזון לחץ הדם הסיסטולי קשור בשיפור מובהק ופרוגנוסטי מבחינת הנכות ללא כל קשר בסוג האירוע המוחי. המחברים מניחים שתרומה נוספת לתוצאות היא מודעות הציבור לצמצום צריכת מלח ולפעילות גופנית. אין לשלול גם שלהוספת סטטינים לחלק מהחולים יש השפעה על מגמה זאת וגם לזמינות גדולה יותר של מכוני שיקום. במחקר קודם של קבוצה זאת נמצאה תמותה נמוכה יותר בחולים עם רמת כולסטרול נמוכה יותר שטופלו בסטטינים לעומת חולים עם רמת כולסטרול נמוכה שלא טופלו בסטטינים. אין לשלול גם שיפור בשיטות הטיפול בחולי שבץ מוחי כמו ע"י תרומבוליזה וחילוץ הקריש. עם כל זאת, אין כל נתונים ארציים על איזון לחץ הדם, היות המחקר תצפיתי קיימת אפשרות לערפלנים שנותרו ושיל"ד התבסס על דייווח עצמי או שימוש בתרופות. בהקשר לכך, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו לאחרונה הראו שקיימת עלייה של 13.5% בשיעור התמותה משבץ מוחי בהשוואה לשיעורם בשנת 2010. נתונים אלו עומדים בסתירה לממצאי המחקר הנוכחי.

כתיבת תגובה