האם תירגול + ירידה בלחץ הדם לאחריו במדידות עצמיות משפרות את הדבקות בתירגול ובאיזון לחץ הדם?

תאריך: 01/11/2019

מטרת המחקר האמריקאי היתה להשוות את היעילות של תירגול בניטור עצמי לעומת תירגול + ירידת לחץ הדם לאחר התירגול לשיפור הדבקות בתירגול ואיזון לחץ הדם בקרב מבוגרים עם יל"ד. 24 משתתפים הוקצו אקראית לתירגול בלבד (12) או לתירגול + ירידת לחץ הדם לאחריו (12). המשתתפים עברו תחת פיקוח אימון של תירגול אירובי בעצמה בינונית בססיה בת 40-50 דקות, 3 פעמים בשבוע למשך 12 שבועות ועידוד לתירגול ללא פיקוח בבית במשך לפחות 30 דקות ליום. תירגול + ירידת לחץ דם לאחריו בוצעה לפני ואחרי התירגול. הדבקות חושבה כמספר התירגולים שבוצעו חלקי מספר הססיות התירגוליות האפשריות כפול 100%. נמצא שאנשים בגיל הביניים (52.3) גברים (11) ונשים (13) עם יל"ד 136.2/85.2 ממ"כ סיימו אימון תירגולי עם דבקות של 87.9%. תירגול + ירידת לחץ הדם לאחר התירגול הראו דבקות טובה יותר לאימון תוך פיקוח בהשוואה לתירגול בלבד (94.3% לעומת 81.6% – הבדל מובהק). בדומה, תירגול + ירידה בלחץ הדם בבית ללא פיקוח הביא לדבקות גדולה יותר ומובהקת לעומת תירגול בלבד (107% לעומת 82.7%). לחץ הדם לאחר התירגול לעומת לחץ הדם לפניו ירד באופן מובהק ב – 7.4/4.9 ממ"כ ללא כל הבדל מובהק בין שתי שיטות התרגול.

Zaleski AL, Taylor BA, Park CL, et al. Using the immediate blood pressure benefits of exercise to improve exercise adherence among adults with hypertension: a randomized clinical trial. J Hypertens. 2019;37:1877-1888.

הערת פרופ' יודפת

תירגול אירובי מוריד גם את לחץ הדם בקרב מבוגרים עם יל"ד לאחר ססיה יחידה של תירגול. ירידה זאת בלחץ הדם היא מיידית ונמשכת לפחות 24 שעות לאחר התירגול וממצא זה מכונה באנגלית postexercise hypotension. עם כל זאת, רק כ – 40% מהמבוגרים מגיעים להמלצות לביצוע לפחות 150 דקות של תיגול אירובי בזמנם הפנוי. במחקר האקראי והמבוקר הנוכחי שהוא ראשון מסוגו נמצא ששימוש במדידה עצמית של לחץ הדם הוא שיטה התנהגותית יעילה לשיפור הדבקות בחולים עם יל"ד. חולים שמודדים בעצמם את לחץ הדם כל יום לפני ואחרי תירגול הראו דבקות גדולה יותר סביב 24% לתוכנית הדרכה מובנית של תירגול למשך 12 שבועות. בנוסף, חולים אלו שמדדו בעצמם את לחץ הדם התמידו יותר בנפח התירגול עם פיקוח לאחר מעקב של חודש מאשר אלו שלא מדדו את לחץ הדם בעצמם. ממצאים מקדימים אלו מעניינים וזקוקים לאישור במדגם גדול יותר כדי לבדוק האם דבקות גדולה יותר בתירגול ע"י מדידה עצמית של לחץ הדם לפני ואחריו והאם שיטה זאת תתבטא גם לא רק בירידה בלחץ הדם (למרות שלא נמצא הבדל בין 2 שיטות התירגול) גם בהורדת הסיכון ה – CV.

 

כתיבת תגובה