האם ערכי לחץ דם ללא יל"ד בקשישים נמוכים מההנחיות קשורים בסיכון CV נמוך יותר?

תאריך: 01/11/2019

מטרת המחקר שבוצע בשוודיה היתה להשוות את הסיכון ה – CV – אוטם שריר הלב ללא תמותה ושבץ מוחי – בקשישים עם ערכי לחץ דם נמוכים שלפי ההנחיות הקיימות מעלים את הסיכון ה – CV. נכללו במחקר ממסד נתונים של רפואה ראשונית 26,663 משתתפים בגיל 40-75 ו – 5,041 בגיל 76-90. לא נכללו אנשים עם היסטוריה של סרטן, סוכרת ומחלה CV. המשתתפים חולקו לשתי קבוצות לפי הגיל (40-75, 76-90) ולפי 4 קבוצות של הלחץ הסיסטולי: 110-129, 130-139 (בקרה), 140-149 ושווה או מעל 159 ממ"כ. ממוצע המעקב היה שנתיים. לא נמצא כל הבדל מובהק בסיכון לכל תוצא בקרב קבוצת הצעירים אבל לחץ דם נמוך בקשישים היה קשור בסיכון הנמוך ביותר. קשישים בקבוצת לחץ הדם של 110-129 ממ"כ היו בסיכון נמוך להיארעות של CVD (15.9/1000 לעומת 25.3/1000 חיי אדם בבקרה). ערך נמוך זה של לחץ הדם עם יחס סיכון של 0.60 נשאר מובהק גם לאחר תיקנון לערפלנים.

Bager JE, Hjerpe P, Manhem K, et al. Treatment of hypertension in old patients without previous cardiovascular disease. J Hypertens. 2019;37:2269-2279.

הערת פרופ' יודפת

במחקר תצפיתי זה נמצא שלחץ סיסטולי בין 110-129 ממ"כ בקשישים בגיל 76-90 ללא מחלה CV קודמת קשור בסיכון נמוך ומובהק של 40% לאוטם שריר הלב ללא תמותה או לאירוע מוחי בהשוואה לאלו עם לחץ סיסטולי בין 130-139 ממ"כ. ההנחיות והאירופאיות האחרונות ממליצות על התחלת טיפול בלחץ הדם בקשישים מעל גיל 65 אם לחץ הדם הסיסטולי הוא בין 140-159 ממ"כ ואם הם בכושר טוב  אבל להימנע מהורדת הלחץ הסיסטולי מתחת ל – 130 ממ"כ. הנחיות אלו מבוססות בעיקר על ממצאי  HYVET ו –SPRINT-Senior . הקבוצה שקיבלה טיפול פעיל במחקר HYVET הגיעה בערכים ממוצעים של 144 ממ"כ לשיעור נמוך יותר של שבץ מוחי ותמותה CV בהשוואה לבקרה (158 ממ"כ). ב – SPRINT-Senior הגיעה קבוצת הטיפול ל – 124 ממ"כ לעומת 135 בבקרה עם שיעור נמוך יותר של של מחלה CV, אי ספיקת לב ותמותה מכל סיבה. יש לציין ששיטת מדידת לחץ הדם ב – SPRINT היתה אוטומטית בחדר נפרד ולכן היו המדידות נמוכות יותר בהשוואה למדידות הקונבנציונליות. למרות זאת, לא נמצא הבדל מובהק בתופעות הלוואי במחקר זה בין קבוצות הטיפול והבקרה למרות שכיחות גדולה יותר של עלפונות ופציעות מנפילות ב – SPRINT-Senior. הממצאים במחקר הנוכחי מראים שאין להתרגש מערכים נמוכים של לחץ דם בקשישים ואין צורך לנקוט בפעולה כל שהיא. מיגבלותו העיקרית של מחקר זה הוא באי הכללת חולי סרטן, סוכרת ומחלה CV וכן בהיעדר כל אחידות במדידות לחץ הדם.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה