האם סגנון חיים שאינו בריא קשור ביל"ד?

תאריך: 01/11/2019

מטרת המחקר הצרפתי-לבנוני שמבוסס על שאלונים היתה לבדוק האם קיים קשר בין סגנון חיים בלתי בריא ויל"ד. המחקר מסוג "חתך" התבסס על נתוני עוקבה במסגרת מחקר CONSTANCES שבו נבדקה הדבקות לתזונת DASH. סגנון חיים בלתי בריא הוגדר כצריכה כבדה של אלכוהול, כפעילות גופנית מבוססת-ישיבה, כדבקות נמוכה או בינונית בתזונה ומשקל עודף/השמנה. נכללו במחקר 86,448 מתנדבים והשכיחות של יל"ד היתה 31.1%. מתוכם 8.2% היו ללא סגנון חיים גרוע, 33% עם נוהג 1 בלתי בריא, 44.3% עם 2 ו – 14.5% עם לפחות 3 נוהגים בלתי בריאים. נמצא השכיחות של יל"ד בשני המגדרים עלתה באופן מובהק עם דבקות נמוכה/בינונית בתזונה בריאה  בהשוואה לדבקות גדולה, במובהק באלו עם משקל עודף/השמנה בהשוואה לאלו עם  BMI תקין, במובהק בצרכני אלכוהול כבדים לעומת אלו ללא או עם צריכה מועטה ובמובהק באלו עם רמת פעילות גופנית של ישיבה בהשוואה לפעילות גדולה אבל רק בנשים. שילוב של כמה נוהגים בלתי בריאים היה קשור בסיכון מובהק ומתוקנן של יל"ד. גברים שדיווחו על 2 נוהגים בלתי בריאים היו עם יחס סיכון של 1.77 לסבול מיל"ד ושל 3 נוהגים בלתי בריאים או יותר היו עם יחס סיכון של 2.29 בעוד שנשים היו ביחס סיכון של 1.71 ו – 2.14 בהתאמה.

Cherfan M, Vallée A, Kab S, el al. Unhealthy behavior and risk of hypertension: the CONSTANCES population-based cohort. J Hypertens. 2019;37:180-2189.

 

הערת פרופ' יודפת

במחקר מבוסס-אוכלוסייה הנוכחי נמצא שנוהגים בלתי בריאים שניתנים לשינוי כמו היעדר דבקות בתזונה נכונה, משקל עודף, צריכה מוגזמת של אלכוהול ורמה נמוכה של פעילות גופנית קשורים בסיכון גבוה ליל"ד לאחר תיקנון למאפיינים סוציו-דמוגרפיים וגורמי הסיכון ה – CV. ההסתברות לסבול מיל"ד עולה עם מספר הנוהגים הבלתי בריאים. אנשים עם 3 מסוגי הנוהגים הבלתי בריאים נמצאים בסיכון מוגבר פי שניים בהשוואה לאלו ללא נוהגים בלתי בריאים. גורם הסיכון החזק ביותר היה כצפוי – משקל עודף/השמנה. אני מטיל ספק המהימנות של מחקרים שמבוססים על שאלונים וכמובן שאין כל אפשרות להוצאות מסקנה על סיבתיות מהיות המחקר מסוג "חתך".

כתיבת תגובה