האם לחץ הדם הבסיסי הוא חזאי עצמאי ומדורג של העלייה בלחץ הדם תוך לחיצת היד?

תאריך: 01/11/2019

מטרת המחקר הבלגי היתה לבדוק את תגובות לחץ הדם תוך לחיצת יד תת-מרבית (ב – 25% מכוח לחיצת היד) והקשר עם חוזק הלחיצה. השתתפו במחקר 2,215 אנשים ממדגם בקהילה ללא מחלה קלינית גלוייה (מחקר Asklepios  בגיל ממוצע 56.2). בדיקת לחיצת היד נבדקה ע"י דינמומטר ובמקביל, מדידה רציפה של לחץ הדם והדופק ע"י פלתיזמוגרף. לחץ הדם הסיסטולי עלה ב – 20 ממ"כ והדיאסטולי ב – 10 ממ"כ. שינויים אלו היו גבוהים עם התפלגות נורמלית ועקבית בגברים. הדטרמיננטים העיקריים והעצמאים לתגובה הממוצעת של לחץ הדם תוך לחיצת כף היד היו חוזק הלחיצה, לחץ הפעימה הבסיסי, הגובה והגיל (כולם מובהקים). חוזק הלחיצה היה קשור במסת השריר, בבריאות מטבולית טובה יותר אבל גם עם הלחץ הדיאסטולי בבסיס. נמצאה עלייה מדורגת ומובהקת בקטיגוריות של לחץ הדם על פי מידת החוזק של לחיצת כף היד.

Van Daele CM, Chirinos JA, De Meyer T, et al; Asklepios Investigators. Muscle strength is a major determinant of the blood pressure response to isometric stress testing: the Asklepios population study. J Hypertens. 2019 Oct 3. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

אחת השיטות לאתר קשיות עורקים בתחילתה ותיפקוד בלתי תקין של החדר השמאלי היא "להלחיץ" את המערכת ה – .CV אחת השיטות להעלות את לחץ הדם היא ע"י תרגול איזומטרי של לחיצת כף היד. תרגול איזומטרי של לחיצת היד דומה לעומס הפיזיולוגי שנוצר עם אימוני תרגול או במחלה. מעט מאד מחקרים עסקו במבחן לחיצת כף יד איזומטרית משולבת עם מדידה רציפה של לחץ הדם  והידע על ההבדלים בין בני האדם בתגובת לחיצת היד על שינויים בלחץ הדם באוכלוסייה בריאה הוא מוגבל. במחקר הנוכחי נמצא בפעם הראשונה שתגובת לחץ הדם באוכלוסייה משתנה והמרכיב העיקרי בו הוא מידת חוזק הלחיצה שהוא בפני עצמו גם חזאי עצמאי של עליית לחץ הדם תוך לחיצת כף היד. חוזק הלחיצה נמצא במחקרים רבים כחזאי לתמותה במדינות נחשלות. המנגנון לכך אינו ברור וההצעות הן: שחוזק לחיצה טוב מהווה סימן לתזונה טובה בחיים המוקדמים שמשתנה בהתאם למאפייני סגנון החיים או למחלות שלהם השפעה שלילית על החוזק. שחוזק יכול לתת השפעה מגינה ישירה נגד אירועים CV ע"י הורדת דרישת הלב היחסית ואת העקה הואסקולרית שקשורה בפעילות. שחוזק דל יכול להיות גם גורם סיכון למחלות או סמן למחלה תת-קלינית כמו תנגודת לאינסולין או אוסטיאוארתריתיס שגורמים לנכות ושהוא גם גורם סיכון למוות. יתרה מכך, שחוזק לחיצה נמוך יכול להצביע על מלאי נמוך של מסת השריר שיכול לעכב את הריפוי במקרה של טראומה. לבסוף, שחוזק רצוני מרבי יכול להיות סמן של תיפקוד טוב של המערכות העצבית והשרירית ויכול לשמש כסמן כללי של החוסן האישי ואפילו כחזאי לחיים ארוכים.

כתיבת תגובה