האם כשליש מאלו עם יל"ד לילי סובלים גם מיל"ד ממוסך?

תאריך: 01/11/2019

מטרת המחקר שבוצע בארגנטינה היתה לבדוק את השכיחות של יל"ד לילי בדיד (120/70 ממ"כ) והקשר עם 4 הקטיגוריות של לחץ הדם במרפאה (אופטימלי, תקין, תקין- גבוה, יל"ד) על פי ההנחיות האירופאיות משנת 2018. נכללו במחקר הפרוספקטיבי חולים שהופנו למרכז רפואי שלישוני לביצוע ABPM למטרות טיפוליות. המדידות במרפאה ובניטור האמבולטורי בוצעו באותו הזמן והשכיחות של הסיכון המתוקנן לשילוב של יל"ד ביום ובלילה ויל"ד לילי בדיד חושבה לפי הקטגוריה של לחץ הדם במרפאה. נכללו במחקר 1,344 משתתפים, 59.3% נשים (גיל ממוצע 51) ו – 40.7% גברים (גיל ממוצע 52). ב – 61.5% מהמשתתפים נמצא יל"ד לילי. השכיחות המשולבת של יל"ד ביום ובלילה עלתה באופן מובהק על פי הקטגוריות של לחץ הדם במרפאה. לעומת זאת, השכיחות של יל"ד לילי בדיד היתה נמוכה באופן מובהק באלו עם יל"ד בהשוואה לנורמוטנסיביים (7.4 לעומת 17.2%) ובצורה דומה בין לחץ דם במרפאה בקטיגוריות ללא יל"ד – 16.6% בלחץ דם אופטימלי, 14% בלחץ דם תקין ו – 19.4% בלחץ דם תקין-גבוה (לא מובהק). השכיחות של הפנוטיפים של לחץ דם ממוסך באנשים עם לחץ הדם במרפאה נמוך מ – 140/90 ממ"כ היתה 8.6% ללחץ הדם ביום, 17.2% ליל"ד לילי בדיד ו – 30.2% של יל"ד משולב של היום והלילה. הסיכון המתוקנן של יל"ד ביום ובלילה עלה באופן מובהק על פי הקטגוריות של לחץ הדם במרפאה. לעומת זאת, הסיכון של יל"ד לילי בדיד היה דומה בכל הקטיגוריות של לחץ הדם שאינו היפרטנסיבי במרפאה.

Salazar MR, Espeche WG, Balbín E, et al. Prevalence of isolated nocturnal hypertension according to 2018 European Society of Cardiology and European Society of Hypertension office blood pressure categories. J Hypertens. 2019 Oct 3. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שיל"ד לילי הוא הפנוטיפ השכיח ביותר של יל"ד ממוסך וליותר משליש האנשים עם יל"ד לילי בדיד יש לחץ דם תקין במשך הפעילות היום יומית. הסיכון של יל"ד לילי בדיד אינו קשור עם הקטגוריות של לחץ דם שאינו גבוה במרפאה. הקשר בין יל"ד לילי ואירועים CV ותמותה אושר במחקרים אפידמיולוגיים. במחקרים שפורסמו לאחרונה נמצא שיל"ד לילי קשור בעליית קשיות העורקים, בעלייה במסת החדר השמאלי, בעיבוי מוגבר של האינטימה-מדיה בעורקי התרדמה והוא חזאי לקדם-אקלמפסיה לנשים בהריון. המנגנון של נזק לאברי מטרה בחולי יל"ד לילי בדיד אינו כה ברור ואחת ההצעות היא שצורה זאת של יל"ד יכולה להיות ישות פתופיזיולוגית קלינית נפרדת. במחקר קודם של עורכי המחקר הנוכחי נמצא שלחולים עם יל"ד לילי יש ערכים גבוהים יותר של תנגודת לאינסולין ויתכן שתנגודת זאת מהווה חלק מרכזי בקשר בין יל"ד לילי ומחלה CV ובמחקר זה נמצא גם שהיקף מותניים בלתי תקין הוא גורם סיכון מובהק ליל"ד לילי. לצערנו, עד היום אין עדיין מחקר שיכול להראות שטיפול להורדת לחץ הדם הלילי יכול להוריד את התחלואה והתמותה ה – CV.

כתיבת תגובה