האם יל"ד ממוסך שמאובחן ע"י ABPM בלבד הוא אופייני לגיל הצעיר בעוד שיל"ד ממוסך בלבד ע"י מדידות בבית אופייני לגיל המבוגר?

תאריך: 01/11/2019

מטרת המחקר היתה לבדוק איבחון יל"ד ממוסך ע"י ABPM או מדידות בבית ע"י עיבוד רטרוספקטיבי מסוג "חתך" מנתונים של חולים מטופלים ולא מטופלים מיוון, פינלנד ואנגליה של מדידות במרפאה ומדידות בשתי השיטות מחוץ למרפאה. יל"ד ממוסך כפול הוגדר כתקין במרפאה (מתחת ל – 140/90 ממ"כ) וגבוה בשתי השיטות האחרות (135/85 במדידות בבית ו – 130/80 ממ"כ בניטור אמבולטורי), יל"ד ממוסך בדיד רק ב – ABPM הוגדר כתקין במרפאה ובבית ויל"ד ממוסך בדיד רק בבית הוגדר כתקין במרפאה וב – ABPM וגבוה בבית. בעיבוד שנערך בקרב 1,971 משתתפים היו 445 (23%) עם יל"ד ממוסך ב – ABPM ו/או בבית (גיל ממוצע 57, 55% גברים, 49% מטופלים). מתוך כלל המשתתפים היו 215 (48%) עם יל"ד ממוסך בשתי שיטות המדידות מחוץ למרפאה, 132 (30%) עם יל"ד ממוסך רק על פי ABPM ו – 98 (22%) רק על פי מדידות בבית. יתרה מכך, ל – 55% מהם היו במרפאה ערכים גבוהים-תקינים, 35% עם ערכים תקינים ו – 10% עם ערכים אופטימליים. בעיבוד לוגיסטי רגרסיבי נמצא שיל"ד ממוסך בדיד רק ע"י ABPM היה מאפיין לגיל צעיר יותר (יחס סיכון מובהק של 0.35 לכל עלייה של 10 שנים), בעוד שיל"ד ממוסך בדיד רק לפי המדידות בבית היה מאפיין לגיל מבוגר (יחס סיכון מובהק של 2.05 לכל עלייה ב – 10 שנים).

Stergiou GS, Kyriakoulis KG, McManus RJ, et al. Phenotypes of masked hypertension: Isolated ambulatory, isolated home and dual masked hypertension. J Hypertens. 2019 Oct 3. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצאים העיקריים הם: כמחצית מהמשתתפים סובלים מיל"ד שקיים גם במדידות בבית וגם בניטור אמבולטורי והשאר מיל"ד ממוסך באחת משיטות המדידה ללא קשר למצב הטיפול. גיל הוא המרכיב החשוב ביותר של יל"ד ממוסך בדיד כאשר שעל פי ניטור אמבולטורי הוא שכיח יותר בצעירים ועל פי המדידות בבית הוא שכיח יותר במבוגרים יותר (יל"ד ממוסך כפול אינו נראה כתלוי גיל). כמחצית מאלו עם יל"ד ממוסך לפי כל אחת משיטות המדידה היו עם לחץ הדם תקין-גבוה (130–139/85–89 ממ"כ) במרפאה והיתר היו עם לחץ דם במרפאה נמוך מ – 130/80 ממ"כ ללא כל קשר למצב הטיפול. ממצאים אלו חשובים מבחינה קלינית היות ויל"ד ממוסך לפי כל שיטת המדידות מחוץ למרפאה הוא גורם סיכון CV בדיוק כמו יל"ד כרוני. מספר גורמים נראים כמשפיעים כל אחד בנפרד על השכיחות של שלושת הפנוטיפים של יל"ד ממוסך וכוללים היסטוריה CV, יל"ד תקין-גבוה במרפאה, מגדר נשי וגיל מבוגר. נושא השפעת הגיל על הפנוטיפים השונים של לחץ הדם הממוסך קשור כנראה בהבדלים בפעילות היומית בין צעירים לקשישים. מעניין לבדוק מה תהיה השכיחות של יל"ד ממוסך ומה תהיה חלוקת הפנוטיפים שלו בהתאם לשיטות מדידת לחץ הדם מחוץ למרפאה על פי הנחיות 2017 האמריקאיות. אני מניח שלפחות שיעור השכיחות של יל"ד ממוסך יהיה גבוה בהרבה היות ועל פיהם לחץ דם במרפאה כבר של 130180 ממ"כ נחשב כיל"ד.

כתיבת תגובה