האם עישון מעלה את הסיכון ליל"ד ממוסך?

תאריך: 02/04/2020

מטרת המחקר שנערך בסין היתה לבדוק את השכיחות של יל"ד ממוסך בהקשר לעישון סיגריות בקרב חולים שנבדקו במרפאות. נכלל במחקר 1646 משתתפים מהם 494 (30%) היו מעשנים. יל"ד ממוסך הוגדר מתחת ל140/90 במרפאה ועלייה בלחץ הדם ביום שווה או מעל 135/85 ממ"כ ושווה או מעל 120/70 ממ"כ בשינה או לחץ הדם בבוקר ובערב במדידה ביתית שווה או מעל 135/85 ממ"כ. בעיבוד לוגיסטי רגרסיבי נמצא שעישון היה קשור באופן מובהק בשכיחות של 18.7% ליל"ד ממוסך ובסיכון מובהק של 1.69 בשעות היום אבל לא בשכיחות מובהקת בשינה והיה קשור באופן מובהק בשכיחות מובהקת של 14.6% ובסיכון מובהק של 1.84 במדידות ביתיות בערב אבל לא במדידות הביתיות בבוקר. הקשר היה בולט יותר בקרב מעשנים כבדים (שווה או מעל 20 סיגריות ליום) באופן יחסי ללא מעשנים ליל"ד ממוסך גם ביום במדידה אמבולטורית (יחס סיכון מובהק של 1.97)  וגם במדידה ביתית בערב (יחס סיכון מובהק של 2.40) או בחולים מעל גיל 55 (מובהק). הקשר בגברים ללא יל"ד במרפאה היה גם הוא מובהק בעיקר באלו עם לחץ דם תקין או לחץ דם תקין-גבוה.

Zhang DY, Huang JF, Kang YY, et al. The prevalence of masked hypertension in relation to cigarette smoking in a Chinese male population. J Hypertens. 2020 Mar 5. [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

ממצאי מחקר מוסיפים עוד נופך למידע שעישון הוא גורם סיכון מספר 1 למחלה ואירועים CV ולפחות מוסיפים עוד הסבר לסיכון זה ע"י הממצא שהעישון מעלה את השכיחות והסיכון ליל"ד ממוסך לא רק בחולי יל"ד אלא גם באלו ללא יל"ד. ממחקרים שפורסמו בשנים האחרונות אנו יודעים שיל"ד ממוסך הוא גורם סיכון CV מובהק כמו של יל"ד כרוני. ההשפעה של העישון רק ביום מוסברת ע"י החוקרים בהיעדר עישון בשעות השינה והיעדר סיכון בשעות הבוקר בנטייה מופחתת לעישון וגם בנטייה לעשן פחות בשעות הבוקר. לעישון סיגריה יש השפעה ישירה על לחץ הדם. ערכי לחץ הדם האמבולטורי ביום נמוכים באופן מובהק בלא מעשנים ב – 3.5 ממ"כ לעומת 1.9 במעשנים. הקשר בין עישון וגיל ביל"ד ממוסך ביום נובע כנראה מהפרעה בתיפקוד רפלקס הבארו ועלייה בקשיות העורקים וכן קיימת תגובה מוגברת של לחץ הדם לגורם מכווץ כלי דם כמו עישון סיגריות. מובן שלא ניתן להסיק ממחקר זה סיבתיות מהיותו מסוג "חתך".

כתיבת תגובה