האם נוכחות בשירותי דת מגינה מפני התפתחות יל"ד רק באלו עם השכלה נמוכה?

תאריך: 02/04/2020

מטרת המחקר שבוצע בברזיל היתה לבדוק את הקשר בין נוכחות בשירותי דת לבין יל"ד בהתאם לרמת ההשכלה. החוקרים השתמשו בנתונים הבסיסיים של Brazilian Longitudinal Study of Adult Health . תדירות הנוכחות בשירותי דת ויל"ד נבדקה בקרב 15.105 משתתפים. העיבוד כלל ריבוד לפי רמות של השכלה (פחות מתיכון או תיכון ומעלה). הקשר בין נוכחות בשירותי דת והקשר ליל"ד באלו עם השכלה תיכונית או יותר היה חיובי ומובהק –יחס סיכון מתוקנן של 1.14. לעומת זאת, הקשר בין נוכחות בשירותי דת של אלו עם השכלה נמוכה יותר ויל"ד היה הפוך – יחס סיכון מתוקנן של 0.73.

Varella AC, Benseñor IM, Fonseca MJM, et al. Religious Service Attendance, Educational Attainment, and Hypertension at Baseline of the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil). Am J Hypertens. 2020 Mar 14. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

אנשים עם השכלה נמוכה יותר שהיה נוכחים כל שבוע בשירותי דת, היו מבוגרים יותר, יותר נשים, עם הכנסה נמוכה יותר, שחורים, מעשנים פחות וצורכים פחות אלכוהול. באלו עם השכלה גבוהה יותר שנכחו בשירותי דת היו יותר נשים, עם השכלה נמוכה יותר, שחורים, עישנו פחות, צרכו פחות אלכוהול, יותר שמנים ופחות פעילים מבחינה גופנית. הקשר בין השתתפות בשירותי דת ויל"ד באלו עם השכלה נמוכה יותר הגן מפני יל"ד ובניגוד לכך, אלו עם השכלה גדולה יותר והשתתפות שבועית בשירותי דת סבלו משכיחות גדולה יותר של יל"ד. עישון נראה כמווסת את הקשר בין השתתפות בפעילות דתית ויל"ד. נמצא גם יחס הפוך בין עישון, צריכת אלכוהול ובין השתתפות בפעילות דתית באלו עם השכלה גדולה יותר אבל נראה שהרגלי חיים אלו לא היו מספיקים כדי להתגבר על גורמי סיכון אחרים כמו BMI, הכנסה נמוכה יותר והיעדר פעילות גופנית. במקרה זה לא יכולים גורמי סיכון אלו למסך את השפעת ההשתתפות בפעילות דתית על לחץ הדם. אמנם, הרגלי העישון השתנו לקראת סוף 1960 בגלל עלייה במודעות והנזק של העישון אבל נראה שמעורבות בדת משפיעה עדיין על התנהגות האנשים בשתי רמות ההשכלה. עם כל זאת, יש להתייחס לממצאים אלו בזהירות מהיות המחקר מסוג "חתך".

כתיבת תגובה