האם קשישים מטופלים תרופתית ביל"ד נמצאים בסיכון גדול יותר לתמותה CV מאשר קשישים שאינם מטופלים תרופתית? מחקר אוכלוסייה ביפאן

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/09/2017

מטרת המחקר היפאני היתה להבהיר את השפעת לחץ הדם ושארית הסיכון ה – CV בחולי יל"ד קשישים מאד לעומת קשישים-צעירים יותר. נכללו במחקר 26,133 תושבים בגיל 60-89 ממדגם של 7 אוכלוסיות שסווגו לגילאי 60-74 (להלן קשישים-צעירים) לעומת קשישים בגיל 75-89 (להלן קשישים-קשישים) שטופלו בתרופות ליל"ד בבסיס הסקר (1980-1995). תוך מעקב ממוצע של 12.7 שנים אירעו 2,451 מקרי מות CV. בעיבוד מתוקנן נמצא שיחס הסיכון לתמותה CV בקרב החולים שמטופלים תרופתית בהשוואה לאלו שאינם מטופלים היה 1.30בקרב קשישים-צעירים ו – 1.35 בקרב קשישים-קשישים (שניהם מובהקים). הסיכון לתמותה CV ולשבץ מוחי ללא כל קשר לטיפול התרופתי, עלה עם עלייה בלחץ הדם באופן מובהק רק בקרב קשישים-קשישים אבל לא בצורה מובהקת בקשישים-צעירים.

Asayama K, Ohkubo T, Satoh A, et al; on behalf of the Evidence for Cardiovascular Prevention From Observational Cohorts in Japan (EPOCH-JAPAN) Research Group. J Hypertens. 2017 Sep 4. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

תוצאות המחקר התצפיתי מראות שקשישים מטופלים בתרופות ליל"ד נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה CV בהשוואה לאלו ללא טיפול על פי מדדי הבסיס של לחץ הדם לאחר תיקנון לערפלנים העיקריים. נמצא גם שסיכון שאריתי זה קיים גם בקשישים-צעירים ובקשישים-קשישים. בעיבוד נוסף נמצא שהשפעת לחץ הדם על התמותה ה – CV שונה בריבוד לגיל, ולא נמצא שהסיכון עולה עם עליית לחץ הדם בקרב קשישים-קשישים ללא כל קשר לטיפול התרופתי. ממצא זה לא השתנה בהתאם למגדר ובהתאם למשקל. ממצאים אלו הם בניגוד לתוצאות מחקרי התערבות כמו HYVET ו – SPRINT שהראו שטיפול ביל"ד בקשישים מוריד את הסיכון לתמותה CV. החוקרים מציינים שטיפול ביל"ד הוא סמן במחקרים תצפיתיים למצב הכרוני והחמור של לחץ הדם. במחקר הנוכחי נמצא שהסיכון לתמותה CV הוא גדול פי 1.2-1.5 במטופלים בלחץ הדם לעומת אלו ללא טיפול ללא קשר לריבוד לפי גיל. האם זה קשור בהיעדר איזון בלחץ הדם וגורמי הסיכון האחרים? האם זה קשור בהבדל בממוצע לחץ הדם בבסיס בין אלו עם טיפול (ממוצע של 145.6 בקשישים-צעירים עם טיפול לעומת ממוצע של 133.3 באלו ללא טיפול וממוצע 149.2 בקשישים-קשישים מטופלים לעומת ממוצע של 141.6 ממ"כ באלו ללא טיפול)? האם בכלל ניתן להסתמך על תוצאות של מחקר תצפיתי? והאם בכלל ניתן להוציא מסקנה ממחקר זה לגבי אוכלוסיות אחרות כאשר אנו יודעים ששיעור אירועי השבץ המוחיים ביפאן הם גבוהים יותר מאשר שיעורם באוכלוסייה המערבית?

כתיבת תגובה