האם הגברה תוך כלית של קולטני הלחץ (baroreceptor) הוא אחד הפתרונות ליל"ד עמיד לטיפול?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/09/2017

מטרת המחקר מסוג "הוכחת העיקרון" ההולנדי, גרמני ואמריקאי היתה לבדוק יעילות של מכשיר חדש (MobiusHD) להגברת פעילות קולטני הלחץ בחולים עם יל"ד עמיד לטיפול. מחקר CALM-FIM_EUR הוא מחקר פרוספקטיבי, פתוח, ראשון בבני אדם שנערך בששה מרכזים באירופה. המכשיר (דמוי תומכן) הוחדר לאחד מעורקי התרדמה בחולים עמידים לטיפול (לחץ דם סיסטולי שווה או מעל 160 ממ"כ במרפאה עם טיפול לפחות ב – 3 תרופות כולל דיורטיקה). נקודת הסיום הראשונית היתה היארעות של תופעות לוואי קשות תוך 6 חודשים. נקודות סיום משניות היו שינוי בלחץ הדם במרפאה וב – ABPM. תוך שנתיים עברו 30 חולים השתלה מוצלחת של התכשיר. הגיל הממוצע היה 52, מחציתם גברים וממוצע הטיפול התרופתי כלל 4.4 תרופות. לחץ הדם במרפאה ירד באופן מובהק ב 24/12 ממ"כ מממוצע בסיסי של 184/109 ממ"כ וב – 21/12 ממ"כ מממוצע בסיסי של 166/100 ממ"כ ב – ABPM לאחר 6 חודשים. חמש תופעות לוואי רציניות אירעו ב – 4 חולים (13%) תוך 6 חודשים: היפוטנסיה (2), החמרה ביל"ד (1), צליעה לסירוגין (1) וזיהום של פצע.

Spiering W, Williams B, Van der Heyden J, et al; CALM-FIM_EUR investigators. Endovascular baroreflex amplification for resistant hypertension: a safety and proof-of-principle clinical study. Lancet. 2017 Sep 1. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

רפלקס הלחץ (baroreflex) מבוקר ע"י מערכת העצבים הסימפתטית כדי לאזן את לחץ הדם בטווח הקצר. ההנחה היא שקיימת פעילות הדדית חזקה בין מערכת זאת, הכליות והמערכת רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון שתורמת לוויסות לחץ הדם. הטיפול ע"י מכשירים התפתח כדי להפעיל את קולטני הלחץ או כדי לבצע דנרבציה כליתית. למכשיר הנוכחי יש יתרון בהחדרה תוך כלית ולא בניתוח. הבעייה היא שהירידה בלחץ הדם היא משמעותית אבל ירידות דומות בלחץ הדם הושגו גם בדנרבציה כליתית וע"י הפעלת קולטני לחץ מהדור השני במחקרים פתוחים אבל ההשפעה המופרזת נבעה ממספר ערפלנים כמו השפעת פלצבו, השפעת המודעות על עצם ההשתתפות במחקר מבלי להיות מודע למהותו (Hawthorne effect) או דבקות בטיפול. במחקר זה נמדד לחץ הדם גם ע"י ABPM שמנטרל את תגובת הפלצבו אבל הירידה האמיתית יכולה להיות נמוכה מהממצאים בניסוי. המטרה העיקרית של הניסוי היתה בטיחות ותופעות הלוואי שבניסוי זה היו מתקבלות בצורה כל שהיא בהשוואה לטכניקות פולשניות. מכל מקום נצטרך למחקרי התערבות אקראיים ומבוקרים ע"י שיטה מזוייפת כדי לברר האם לשיטה זאת תהיה תרומה אמתית לאיזון לחץ הדם עם ובלי תרופות נוספות.

כתיבת תגובה