האם קיימת קורלציה בין ירידה בלחץ הדם לבין הירידה ברמת פעילות הרנין בנסיוב (PRA) וברמת האלדוסטרון ע"י טיפול משולב ב – ARB וחוסם ביטא 1 סלקטיבי עם תכונה ואזודילטורית?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 08/09/2015

במחקר קודם של אותה קבוצה בארה"ב (שכוללת את טובי המומחים ביל"ד) שהיה אקראי ומבוקר-פלצבו ונמשך 8 שבועות נמצא שטיפול משולב ב – nebivolol עם ואלסרטן הוריד את לחץ הדם יותר מאשר כל תרופה בנפרד. מטרת תת המחקר הנוכחי היתה לבדוק את השפעת שילוב 2 התרופות וכל אחת בנפרד על חסימת המערכת רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון (RAAS) בקרב 805 משתתפים. רמת ה – PRA עלתה ע"י טיפול בואלסרטן במינון של 320 מ"ג (54-73%) וירדה ע"י נביבולול במינון של 20 מ"ג (51-65%) וע"י שילוב שתי התרופות (17-39%). רמת האלדוסטרון בנסיוב ירדה הן ע"י ואלסרטן (11-22%) והן ע"י נביבולול (20-26%( עם ירידה גדולה ביותר בשילוב שניהם (35%). רמת ה – PRA (מחושבת כלוגריתם טבעי) הבסיסית היתה בקורלציה מובהקת עם הירידה בלחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי במשך 24 שעות (במדידות ע"י ABPM) ע"י הטיפול המשולב, ע"י הנביבולול ולא ע"י הואלסרטן. רמת האלדוסטרון (מחושבת כלוגריתם טבעי) היתה בקורלציה מובהקת עם הירידה בלחץ הדם רק ע"י הטיפול המשולב.

Giles TD, Bakris G, Oparil S, et al. Correlations of plasma renin activity and aldosterone concentration with ambulatory blood pressure responses to nebivolol and valsartan, alone and in combination, in hypertension. J Am Soc Hypetens 2015 Aug 11, [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
ההנחה שלדיכוי כפול של מערכת RAAS תהיה השפעה על הורדה נמרצת של לחץ הדם ובעקבותיה גם על האירועים הקרדיו-וסקולריים אינה חדשה. מוכר לנו הניסיון הקודם של שילוב מעכב הרנין אליסקירן עם ואלסרטן במחקר ALTITUDE או רמיפריל עם טלמיסרטן במחקר ONTARGET שגרם לנזק בכליות, להיפוטנסיה ולהיפרקלמיה ובין השאר היו מלווה בעלייה של ה – PRA. אני מניח שרבים אינם מודעים לכך שלחסמי ביטא פרט לתכונות האחרות יש השפעה על הורדת רמת הרנין ולכן סביר להניח שהשילוב הנוכחי לא יגרום לתופעות הלוואי של השילובים האחרים. בניגוד לכך, השילוב של שתי תרופות המחקר הנוכחי לא גרם לעלייה ברמת ה – PRA. הטיפול בכל אחת מהתרופות והטיפול המשולב הוריד את רמת האלדוסטרון  ללא "תופעת הבריחה" הידועה בטיפול ב -ARB שגורמת לעלייה מחדש ברמתו כנראה בגלל עיכוב ההיזון החוזר השלילי של הפעלת AII והעלייה ביצירת אנגיוטנסינוגן. הממצא המעניין שנמצא בעיבוד לאחר מעשה הוא שמידת הירידה בלחץ הדם ע"י הטיפול המשולב היתה בקורלציה עם ערכי הבסיס של PRA ואלדוסטרון. ממצא זה לגבי אלדוסטרון הוא ייחודי וקיימת סבירות שהטיפול המשולב בהורדת רמת האלדוסטרון פועל לפחות חלקית ביל"ד שנגרם ישירות ע"י אלדוסטרון ולכן יש לו מקום בטיפול ביל"ד עמיד לטיפול. יש לזכור שכל המחקר נמשך רק 8 שבועות ולכן נצטרך למחקרים ארוכי-טווח כדי לברר אפשרות אחרונה זאת וכמובן לבדוק האם שילוב זה יתבטא גם בנקודות הסיום הקרדיו-וסקולריות.

כתיבת תגובה