האם dipping דיאסטולי הפוך ביל"ד ממוסך קשור בשיעור גדול יותר של עיבוי המחיצה הבין-חדרית ומסת החדר השמאלי גדולה יותר בהשוואה דפוסי ה – dipping האחרים?

תאריך: 01/04/2019

מטרת המחקר הסיני היתה לבדוק את הקשר בין קטיגוריות ה – dipping של הלחץ הדיאסטולי ושינויים באקו-לב בחולי יל"ד ממוסך שאינם מטופלים. במחקר הרטרוספקטיבי נכלל 721 חולי יל"ד ממוסך בין יוני 2006 ליוני 2016. קטיגוריות ה – dipping בלילה היו: nondipping, dipping, dipping הפוך (ממוצע לחץ הדם בשינה גדול יותר מהממוצע ביום) ו – dipping מוגזם (שיעור הירידה בלחץ הדם הלילי לעומת לחץ הדם ביום גדול מ – 20%). באקו לב נבדקו: ממדי העלייה השמאלית, עובי המחיצה הבין חדרית, הממד הקווי של סוף הדיאסטולה של החדר השמאלי ומסת העלייה השמאלית. כולם היו שונים בהתאם לקטיגוריות ה – dipping. לאחר עיבוד רב-מישתנים נמצא ש – dipping דיאסטולי הפוך היה קשור באופן מובהק בעיבוי גדול יותר של המחיצה ומסת החדר השמאלי בעוד ש- dipping דיאסטולי מוגזם היה קשור באופן מובהק בממד קווי נמוך יותר של סוף הדיאסטולה של החדר השמאלי. יל"ד סיסטולי בשינה היה קשור באופן מובהק במדד גדול יותר של העלייה השמאלית, בעובי גדול יותר של המחיצה הבין חדרית, עובי הקיר האחורי של החדר השמאלי ומסה גדולה יותר שלו.

 

Li J, Cao Y, Liu C, et al. Diastolic reverse dipping pattern is the predictor for the echocardiographic changes in the untreated masked hypertensive patients. Am J Hypertens. 2019 Mar 21. [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

תוצאות מחקר זה מראות שיל"ד סיסטולי בשינה בחולי יל"ד ממוסך שאינם מטופלים קשור בשינויים מבניים של החדר השמאלי כלומר שינויים אופייניים ל – LVH. ההתייחסות למרכיבי הירידה (dipping) השונים של הלחץ הדיאסטולי היא חדשה ומראה שגם הם קשורים בשינויים מבניים בחדר השמאלי אלא ששינויים אלו משתנים בהתאם למרכיבי ירידה אלו. במחקרים קודמים נמצא שעלייה בממד העלייה השמאלי היא גורם סיכון מובהק למוות פתאומי. בנוסף, עלייה בעובי המחיצה הבין חדרית קשורה גם היא במוות פתאומי בחולים עם מקטע פליטה נמוך מ – 35%. מסת חדר שמאלי מוגברת היא גורם חזאי עצמאי לאירועים CV. יתרה מכך, עובי מוגבר של הקיר האחורי של החדר השמאלי עם עלייה במסה שלו הם ממצאים קלאסיים של קרדיומיופתיה מפושטת. מחקרים אלו מניחים שכל המדדים הנ"ל קשורים בסיכון CV מוגבר. מעניין שבמחקר הנוכחי נמצא שיל"ד סיסטולי בשינה הוא גורם פרוגנוסטי לשינויי באקו-לב אבל אין כל הבדל בין ארבעת מרכיבי הירידה בלחץ הדם בעוד שקיימים שינויים מבחינת הפרוגנוזה בין ארבעת מרכיבי הירידה בלחץ הדיאסטולי. ממצאים אלו שונים מממצאים במחקרים קודמים ונובעים כנראה מכך שהחולים שנכללו במחקר סבלו מיל"ד ממוסך אבל גם יתכן שקיימת השפעה של הרכב האוכלוסייה שנבדקה (סינית) או האקלים. במחקרים קודמים נמצא ש – reverse dipping קשור בתמותה מוגברת. במחקר הנוכחי נמצא שדפוס זה קשור בעיבוי מוגבר של המחיצה הבין תאית ומסה גדולה יותר של החדר השמאלי בחולי יל"ד ממוסך שאינם מטופלים. האפשרות לממצא זה קשורה כנראה בהפרעה בתיפקוד האוטונומי בשינה. נמצא שלחולים אלו יש עלייה בהתפרצויות של הפעילות הסימפתטית עם עלייה בלחץ הדם שנמדד מחוץ למרפאה אבל היא עדיין תקינה במדידות במרפאה. ממצא נוסף במחקר הוא שבאלו עם ירידה קיצונית בלחץ הדם בשינה קיימת ירידה גדולה יותר במדד הקווי של סוף הדיאסטולה של החדר השמאלי. הסיבה לממצא זה אינה ברורה אבל במטה-אנליזה שבוצעה בבלגיה נמצא שירידה קיצונית בלחץ הדם דווקא מגינה מפני תמותה בעוד שבמחקר עוקבה יפאני שבוצע בקשישים עם יל"ד נמצא שקיים קשר עם איסכמיה מוחית שקטה או קלינית. שתי המגבלות העיקריות של מחקר זה הן היותו רטרוספקטיבי ושהוא בוצע באוכלוסייה סינית שאין לדעת אם יש לתוצאות השלכות גם על אוכלוסיות אחרות.

כתיבת תגובה