האם תרגולי התנגדות איזומטריים מורידים את לחץ הדם במנוחה? – מטה-אנליזה

תאריך: 01/04/2019

מטרת המטה אנליזה שכללה מחקרים ממדינות שונות היתה לבצע עיבוד נתונים אישיים תוך שימוש בעיבוד בצעד אחד או שנים של מחקרים מבוקרים שנמשכו לפחות 3 שבועות שבהם נבדקה השפעת תנגודת שרירית איזומטרית (התכווצות סטטית של השריר ללא כל תנועה נראית בזווית המפרק) על לחץ הדם הסיסטולי, דיאסטולי וממוצע לחץ הדם. נמצאו 12 מחקרים (14 קבוצות התערבויות להשוואה) שכללו 326 משתתפים (52.7% עם טיפול ביל"ד רובם עם סיכון CV גבוה) שמהם הוקצו 191 לתרגילי התנגדות איזומטריים לעומת 135 בבקרה, 25.2% היו עם אבחנה של מחלה כלילית. נמרצות התירגול היתה שונה (8-30 MVC – maximal voluntary (contractions וזמן התירגול נע בין 3 ל – 12 שבועות. בצעד ראשון של המטה-אנליזה נמצאה השפעה מובהקת של התירגול עם ירידה סיסטולית של 6.22 ממ"כ, דיאסטולית מובהקת של 2.78 ממ"כ ומובהק של 4.12 ממ"כ בממוצע לחץ הדם. עיבוד ב- 2 צעדים הניב תוצאות דומות של ירידות מובהקות בלחץ הדם הסיסטולי (7.35 ממ"כ), הדיאסטולי (3.29 ממ"כ) וממוצע לחץ הדם (6.18(. תתי-עיבודים הראו שמאפיינים קליניים, תרופתיים או דמוגרפיים או מאפיינים של תכניות התירגול לא שינו את השפעת תרגול ההתנגדות האיזומטרית.

Smart NA, Way D, Carlson D, et al. Effects of isometric resistance training on resting blood pressure: individual participant data meta-analysis. J Hypertens. 2019 Mar 18. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

תוצאות המטה-אנליזה הנוכחית מראות שניתן להשתמש בתרגילי התנגדות איזומטריים כטיפול לא פרמקולוגי למניעה וגם לטיפול ביל"ד גם בחולים עם סיכון CV גבוה כולל חולים כליליים. במחקרים קודמים נמצא ששיטת תירגול זאת מניבה תוצאות טובות יותר מאשר תירגול ארובי ויתרונה באפשרות להשתמש בה גם בישיבה בכל שעות היום כולל אנשים עם מוגבלויות גופניות שונות. שיטת ביצוע המטה-אנליזה איפשרה לשלול השפעות כמו מגדר, גיל, BMI ובעיקר את השפעת התרופות וסוגיהן על התוצאה. המנגנון מאחורי ההשפעה של תרגילי התנגודת האיזומטרית על הורדת לחץ הדם במנוחה אינו ברור. במחקרים נמצא שתירגול זה מעלה את הרחבת כלי הדם תלויית-אנדותל כסמן לזמינות ביולוגית של NO ועל ידי כך מוריד את התנגודת ההיקפית בדומה לתירגול ארובי דינאמי. נצטרך למחקרי התערבות ארוכי-טווח, על מנת לבדוק השפעת תירגול זה על מניעה ועל השפעתו בהורדת הסיכון ה – CV.

כתיבת תגובה