האם עלייה בניקוד CAC קשורה עם תמותה כלילית ו – CV בחולי יל"ד והאם ניתן לרבד תמותה זאת לפי הקטיגוריות של מדד הסיכון ה – ?ASCVD

תאריך: 01/04/2019

מטרת המחקר הרב-מרכזי שבוצע ב – ארה"ב היתה לבדוק את היעילות של CAC (coronary artery calcium ) לריבוד הסיכון ה – CV בקרב חולי יל"ד מבוגרים, כולל אלו שהתאימו להיכלל במחקר SPRINT. בנוסף, נבדק השימוש ב – CAC לזיהוי מבוגרים עם יל"ד ושיעורי התמותה ה – CV שווי-ערך לאלו שהיו ב – SPRINT שיכולים ליהנות מהטיפול הנמרץ של לחץ הדם. נכללו במחקר 16,167 חולי יל"ד עם ניקוד CAC שמתוכם נכללו 6,375 חולים "דמויי – SPRINT". נערכה השוואה של יחסי הסיכון לתמותה כלילית וה – CV ע"י הקטיגוריות של CAC (0, 1-99, 100-399, שווה או מעל 400) לאחר תיקנונים רבי מישתנים. בנוסף, בוצעה עקומה של תמותה כלילית-CV בגיל מעל 50 כדי לברר אלו נקודות CAC קשורות בתמותה CV שנמצאו ב – SPRINT. הגיל הממוצע היה 58.2. במעקב ממוצע של 11.6 שנים היו 409 פטירות מ – CVD ו – 207 ממחלה כלילית. עלייה בניקוד CAC היתה קשורה בתמותה כלילית ו – CV (מחלה כלילית – CAC של 100-399 עם יחס סיכון מובהק של 1.88, CAC שווה או מעל 400 עם יחס סיכון מובהק של 4.16, CAC של מחלה CV 100-399 עם יחס סיכון מובהק של 1.93 ו – CAC שווה או מעל 400 עם יחס סיכון מובהק של 3.51). סיכון דומה נמצא לאורך הקטיגוריות של מדד ASCVD בחולים "דמויי – SPRINT". ניקוד CAC של 220 היה קשור בשיעור התמותה ה – CV שנמצא ב – SPRINT.

 

Uddin SMI, Mirbolouk M, Kianoush S, et al. Role of coronary artery calcium for stratifying cardiovascular risk in adults with hypertension. Hypertension. 2019 Mar 18. [Epub ahead of print]

 

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שעלייה בניקוד CAC בחולי יל"ד ללא CVD בבסיס  קשורה בצורה חזקה עם תמותה כלילית ותמותה CV לאחר תיקנון לגורמי סיכון CV קלאסיים. בנוסף, רבדי הסיכון של CAC לתמותה כלילית ו – CV על פי הקטיגוריות של  מדד ASCVD  מאפשרת ליצור קטיגוריות של הסיכון על פי סף הסיכון של 10% במדד זה. סיכוני ריבודי ה – CAC היו דומים בחולים שהיו מתאימים לאלו שנכללו ב – SPRINT. בנוסף, מודל זה מניח שחולי יל"ד מגיל 50 ומעלה עם ניקוד CAC קרוב ל – 220 (טווח מוערך 165-270) נמצאים בסיכון דומה כמו אוכלוסיית SPRINT ולכן הם מתאימים לטיפול הנמרץ. ממצאי מחקר זה מחזקים את הגישה של שילוב הסיכון CAC/ASCVD  שיכול לזהות אנשים בסיכון מוגבר שיהנו מטיפול נמרץ. המגבלה העיקרית של המחקר היא שאבחנת יל"ד נעשתה ע"י דיווח עצמי או סיפור של טיפול קודם ביל"ד.

כתיבת תגובה