האם לחץ הדם הסיסטולי שנמדד בשעה 5 או 6 בבוקר ב – ABPM קשור באופן עצמאי בפגיעה באברי מטרה?

תאריך: 01/04/2019

מטרת המחקר מהקבוצה של Kario ביפאן היתה לבדוק קורלציה בין נזק לאברי מטרה לבין שעות המדידה ב – ABPM בקרב 1,464 משתתפים (עם גורם סיכון אחד או היסטוריה של CVD או שניהם) ב – Japan Morning Surge-Home Blood Pressure  (J-HOP). הגיל הממוצע היה 64.8, 47.8% היו גברים. מידת "קפיצת הבוקר" של לחץ הדם חושבה ע"י הפער בין לחץ הדם שנמדד באותה שעה פחות לחץ הדם הנמוך ביותר בשעות הלילה. מדד מסת החדר השמאלי היתה קשורה באופן מובהק בלחץ הסיסטולי בשעה 6 בבוקר לפני ההתעוררות. עובי האינטימה-מדיה של עורק התרדמה היה קשור באופן מובהק על לחץ הדם הסיסטולי ב – 5 בבוקר. לחץ הדם הסיסטולי בשעה 6 בבוקר היה בקורלציה מובהקת עם מדד מסת החדר השמאלי גם לאחר תיקנון לגיל, מגדר, עישון, דיסליפידמיה, סוכרת, שימוש בתרופות ליל"ד, לחץ הדם הסיסטולי במרפאה ולחץ הדם הסיסטולי ב – ABPM במשך 24 שעות.

Wanthong S, Kabutoya T, Hoshide S, et al. Early morning-Best time window of hourly 24-hour ambulatory blood pressure in relation to hypertensive organ damage: The Japan Morning Surge-Home Blood Pressure study. J Clin Hypertens (Greenwich). 2019 Mar 13. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

המחקר הנוכחי הוא הראשון שהראה קורלציה בין פגיעה באברי מטרה ללא תסמינים ולחץ הדם הסיסטולי האמבולטורי מדי שעה ברפואה ראשונית כלל ארצית בחולים עם גורם סיכון אחד או היסטוריה של CVD או שניהם. ממוצע לחץ הדם מדי שעה שנע בין 5 ו – 6 בבוקר הראה קורלציה מובהקת עם הנזק לאברי מטרה ללא קשר ללחץ הדם הסיסטולי במרפאה או ב – ABPM. הזמן לפני ההתעוררות תואם כנראה לתנועות העיניים המהירות במחזור השינה שבו נמצאו ערכים גבוהים יותר של לחץ הדם לעומת תנועות עיניים שאינן מהירות כי אין גורמים אחרים שיכולים להשפיע על לחץ הדם כמו פעילות גופנית או עקה נפשית. הלחץ הדם המוגבר בזמן לפני ההתעוררות יכול להיות קשור בהפרעה אוטונומית ומהווה את הזמן החשוב ביותר כגורם סיכון כרוני לנזק לאבר מטרה בעוד שללחץ הדם לאחר ההתעוררות יש תפקיד חשוב באירועים CV חדים. תוצאות מחקר זה מראות שלחץ הדם הסיסטולי בבוקר מכיל את "שארית" (residual) הסיכון של החולים בנוסף לגורמי הסיכון הקלאסיים ולכן יש להתייחס אליו ולנסות לאזנו. היות המחקר מסוג "חתך" אינו מאפשר לקבוע סיבתיות. נצטרך למחקרים ארוכי-טווח כדי לבדוק את הקשר בין לחץ הדם בבוקר המוקדם לפי שעות ואירועים CV.

כתיבת תגובה