האם טיפול נמרץ להורדת לחץ הדם במעשנים קשור בעלייה בסיכון ה – CV והכלייתי? – עיבוד לאחר מעשה של מחקר SPRINT

תאריך: 01/04/2019

מטרת העיבוד לאחר מעשה הנוכחי היה לבדוק את ההנחה שהתוצאה הכללית של התועלת שהושגה במחקר SPRINT ממסכת (mask) הטרוגניות חשובה בסיכון לטיפול נמרץ ביל"ד. בעיבוד המשני  שהיה מסוג "תחקירי, מחולל היפותיזה"  נכללו 9,361 משתתפי SPRINT נבדקה השפעות אפשריות לטיפול ההטרוגני תוך שימוש במחצית הנתונים. התוצא המשולב הראשוני היה היארעות של אוטם שריר הלב, תסמונות כליליות חדות אחרות, שבץ מוחי, אי ספיקת לב או תמותה מ

סיבות CV. מכלל המשתתפים במחקר היו 466 (5.0%) מעשנים עם לחץ דם סיסטולי מעל 144 ממ"כ בבסיס מהם 230 (49.4%) הוקצו אקראית למערך של נתוני בדיקה תרגולית ו – 236 (50.6%) למערך של נתוני מבחן, 286 היו גברים וממוצע הגיל היה 60.7. ע"י שילוב של שני מישתנים נלווים (מצב העישון בבסיס ולחץ הדם הסיסטולי) ניתן היה להבחין במשתתפים שהיו מושפעים בצורה שונה ע"י ההתערבות. עיבוד במודלים של COX בנתוני המבחן מצא שמספר האנשים שהיה צורך על מנת לגרום לאירוע 1 לאורך 3.3 שנים היה 43.4 בקרב משתתפים שהיו בבסיס מעשנים עם לחץ דם סיסטולי מעל 144 ממ"כ בטיפול הנמרץ (10.9% מובהק) לעומת 4.8% בטיפול הרגיל. קבוצת מעשנים זאת היתה גם בהסתברות גדולה יותר ומובהקת לפגיעה חדה בכליות תחת טיפול נמרץ  (10%) לעומת 3.2% תחת הטיפול הרגיל.

Scarpa J, Bruzelius E, Doupe P, et al. Assessment of risk of harm associated with intensive blood pressure management among patients with hypertension who smoke: A secondary analysis of the Systolic Blood Pressure Intervention Trial. JAMA Netw Open. 2019;2:e190005.

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הנוכחי נמצא שקיימת הטרוגניות עם משמעות קלינית במשתתפים שהיו בטיפול הנמרץ  ב – SPRINT וזוהתה תת-קבוצה שנראה ש

 

בהם היו נתונים להשפעה מזיקה למרות שבסה"כ לטיפול הנמרץ היה השפעה חיובית משמעותית בטיפול זה. בתת קבוצה זאת של מעשנים היה שיעור האירועים  ה – CV ושיעור הפגיעה הכלייתית גדול יותר באלו שלחץ דמם בבסיס היה מעל 144 ממ"כ. ממצא דומה היה גם במחקר HOT שבו נמצא גם כן שהורדה נמרצת של הלחץ הדיאסטולי במעשנים היה קשור בסיכון CV מוגבר. ללחץ הדם ולעישון יש השפעות שליליות על המערכת הואסקולרית ולכן הוצע שחולים עם שני גורמי סיכון אלו רגישים יותר להורדה מובהקת של לחץ הזילוף. הורדת לחץ הדם באנשים עם ירידה בהיענות ובגמישות העורקית כמו בקשישים גורמת לנזק למערכת ה – CV ולכליות. ממצאי העיבוד הנוכחי מראים שגם לוויסות לחץ הדם הדיאסטולי יש חשיבות גדולה בהורדת הסיכון לאירועים רציניים ובלתי רצויים.

כתיבת תגובה