האם הורדת לחץ הדם לטווח ארוך ע"י קנדסרטן עם HCTZ, רוזובסטטין או שילובם אינם משפיעים על הירידה בקוגניציה בקשישים?

תאריך: 01/04/2019

מטרת העיבוד הנוכחי של מחקר The Heart Outcomes Prevention Evaluation-3 (HOPE 3) היתה לבדוק האם הורדת לחץ הדם לטווח ארוך ע"י טיפול בקנדסרטן/HCTZ, רוזובסטטין או שילובם יכול להאיט את הירידה בקוגניציה בקשישים. מחקר HOPE-3 היה אקראי, כפול-סמיות, מבוקר פלצבו בו נכללו אנשים ללא מחלה CV שהוקצו אקראית או לקנדסרטן (16 מ"ג) + HCTZ (12.5 מ"ג) או פלצבו וכן, לרוזובסטטין (10 מ"ג) או לפלצבו. גיל המשתתפים היה 70 שנה או יותר שמילאו שאלוני קוגניציה בבסיס ובסוף המחקר. הערכה קוגניטיבית בוצעה בקרב 2,361 משתתפים מ – 228 מרכזים ב – 21 מדינות (כולל מביה"ח כרמל בחיפה). השילוב של קנדסרטן/HCTZ הוריד את לחץ הדם הסיסטולי ב – 6 ממ"כ לעומת הטיפול בפלצבו, והסטטין הוריד את ה – LDL ב- 24.8 מ"ג/ד"ל. חציון המעקב היה 7.5 שנים ו -1,626 מילאו את השאלונים בבסיס ובסוף המחקר. ממוצע הגיל היה 74 שנים מהם, 59% היו נשים, 45% סבלו מיל"ד ו – 24% היו עם השכלה של 12 שנים או יותר. ההבדל הממוצע של מדדי הקוגניציה לא היה מובהק בהשוואה בין הטיפול קנדסרטן/HCTZ לטיפול בפלצבו, בין טיפול ברוזובסטטין ופלצבו ובשילוב שלושה התרופות לעומת פלצבו כפול.

Bosch J, O'Donnell M, Swaminathan B,et al; HOPE-3 Investigators. Effects of blood pressure and lipid lowering on cognition: Results from the HOPE-3 study. Neurology. 2019 Feb 27 [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הנוכחי של מחקר HOTE -3 לא נמצאה כל השפעה לטובה או לרעה על הקוגניציה גם בשילוב דיורטיקה/ARB/סטטין במשתתפים ללא מחלה CV ועם סיכון נמוך. מצד שני, הטיפול במשתתפים עם הלחץ הסיסטולי הגבוה ביותר (ממוצע 156.3 ממ"כ) ועם רמת ה – LDL הגבוהה ביותר (ממוצע 164.7 מ"ג/ד"ל הוריד באופן מובהק את שיעור הירידה בקוגניציה. ממצא אחרון זה מעלה את ההנחה שטיפול בחולים עם סיכון CV גבוה יכול אולי להשפיע על הורדת שיעור הירידה בקוגניציה. יתכן גם שטיפול לאורך 5.7 שנים אינו מספיק על מנת להשפיע לטובה. החוקרים חושבים שמספר מגבלות פגעו בתוצאה כמו שרק כ – 75% מאלו שנבדקו בתחילת המחקר לא נשארו בחיים, שחלק גדול מהנתונים בסוף המחקר נלקחו משיחת טלפון ויתכן מאד גם שחלק מהמשתתפים בבסיס לא חזרו לבדיקה הסופית בגלל ירידה חמורה בקוגניציה ומצד שני, נכללו במחקר קשישים בריאים עם סיכון נמוך לירידה בקוגניציה. לעומת ממצא מאכזב במחקר הנוכחי הרי במחקר SPRINT-MIND שתוצאותיו פורסמו לאחרונה נמצא שהורדת לחץ הדם בערך מתחת ל – 120 ממ"כ למשך ממוצע של 3.2 שנים הוריד את ההיארעות של ירידה קוגניטיבית ב – 19% באנשים מבוגרים מגיל 50 תוך מעקב חציוני של 5.1 שנים.

כתיבת תגובה