האם הורדה נמרצת של לחץ הדם בחולי סוכרת מסוג 2 קשורה בירידה מופחתת של האדרת החומר בלבן במוח?

תאריך: 01/04/2019

מטרת העיבוד הנוכחי של ACCORD MIND היתה לבדוק האם ממוצע גבוה יותר של לחץ הדם או HbA1c קשור בהתקדמות של האדרת החומר הלבן ב – MRI בחולים בסוכרת מסוג 2, ואם איזון נמרץ של לחץ הדם והסוכרת יכול להוריד התקדמות זאת. התוצא הראשוני היה השינוי בנפח האדרת החומר הלבן בין הבסיס לבין MRI בחודש ה – 40 והחזאי הראשוני היה ממוצע לחץ הדם ו- HbA1c בין ממצאי ה – MRI. עיבודים נוספים הישוו בין השינוי בנפח האדרת החומר הלבן וטיפול נמרץ לאיזון הסוכרת לבין איזון סטנדרטי (502 חולים) וטיפול נמרץ להורדת לחץ הדם לעומת הטיפול הסטנדרטי (314 חולים). ממוצע לחץ סיסטולי גבוה יותר אבל לא דיאסטולי או HbA1c היו קשורים בהתקדמות ההאדרה של החומר הלבן. שלישוני האדרת החומר הלבן של העלייה בלחץ הסיסטולי הממוצע (115, 127, ו – 139 ממ"כ) היו קשורים באופן מובהק בנפחו 0.7, 0.9 ו – 1.2 בהתאמה. השינוי בנפח ההדרה של החומר הלבן היה נמוך יותר באופן מובהק בטיפול הנמרץ לעומת הטיפול הסטנדרטי (0.67 לעומת 1.16) אבל לא נמצא כל הבדל בין זרועות הטיפול בחולי סוכרת.

de Havenon A, Majersik JJ, Tirschwell DL, et al. Blood pressure, glycemic control, and white matter hyperintensity progression in type 2 diabetics. Neurology. 2019;92:e1168-e1175.

הערת פרופ' יודפת

ערכים גבוהים יותר של לחץ דם סיסטולי נמצאו כקשורים בהתקדמות של האדרת נפח החומר הלבן במוח במשך 40 חודשים בחולי סוכרת מסוג 2 עם סיכון CV גבוה. יתרה מכך, התקדמות ההאדרה של החומר הלבן היתה קרוב לחצי ע"י הטיפול הנמרץ בהשוואה להתקדמות באלו שטופלו באופן סטנדרטי. לא נמצא שאיזון הסוכרת היה קשור בהתקדמות ההאדרה או שקיימת פעילות גומלין עם איזון לחץ הדם. גם בבסיס היה נטל ההאדרה של החומר הלבן קשור עם גיל מתקדם ויל"ד וגם בהיסטוריה של מחלה CV או שבץ מוחי וברמת הקראטינין בנסיוב. השפעת הטיפול במחקר זה היתה דומה לממצא ב –SPRINT –MIND שבו טיפול נמרץ להורדת לחץ הדם הסיסטולי הוריד את נפח ההאדרה של החומר הלבן ב-28 סמ"ק לעומת 0.92 סמ"ק בטיפול הסטנדרטי. עם כל זאת, למרות השוני בשנות המעקב שהיו 48 חודשים לעומת 49 במחקר הנוכחי ולמרות זאת האדרת החומר הלבן ב – SPRINT-MIND היתה נמוכה יותר מאשר ב – ACCORD. הבדל זה תומך בהנחה שליל"ד עם סוכרת יש השפעה שלילית סינרגטית על התקדמות האדרת החומר הלבן. אמנם גם איזון טוב של הסוכרת לא השפיע על האדרת החומר הלבן אבל איזון נמרץ של לחץ הדם החליש את ההתקדמות. ממצא זה מצדיק את מה שאני אומר תמיד למטופלי שסובלים משתי הבעיות שאיזון לחץ הדם חשוב יותר בחולי סוכרת מאשר איזון הסוכרת. חולשותיו של המחקר הם אפשרות להטייה בבחירת המשתתפים שהסכימו להשתתף במחקר, אפשרות לערפלנים בלתי ידועים, מדידות מועטות של לחץ הדם ומדידת לחץ הדם רק במרפאה.

כתיבת תגובה