האם nondippers נמצאים בסיכון גדול לתמותה בהשוואה ל – dippers?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2018

מטרת המחקר שבוצע בתורכיה היתה לבדוק את הקשר בין age-adjusted Charlson Comorbidity Index – ACCI – מדד לחיזוי פרוגנוזה ותמותה – לבין פרמטרים של לחץ הדם במשך היממה בין חולי יל"ד בהשוואה לנורמוטנסיביים. נכללו במחקר 236 אנשים שנבדקו ב – ABPM. קבוצת יל"ד כללה 167 אנשים מתוכם היו 87 nondippers) ו – 69 נורמוטנסיבים (מתוכם היו 41 nondippers). נמצא הבדל מובהק וקורלציה הפוכה בין ACCI ולחץ הדם הדיאסטולי ב – 24 שעות, לחץ הדם הדיאסטולי בערות, לחץ הדם הממוצע בערות, לחץ הדם הממוצע במשך 24 שעות ולחץ הדם הסיסטולי בערות. יחס הירידה בלחץ הדם בשינה היה גם בקורלציה הפוכה ומובהקת עם ACCI. נמצא יחס ישיר ומובהק בין דפוס ה – nondipper ו – ACCI בחולי יל"ד. לאחר עיבוד רב-משתנים ממוצע לחץ הדם בשינה היה קשור באופן מובהק לתמותה.

Kalaycı B, Erten YT, Akgün T, et al. The relationship of age-adjusted Charlson comorbidity ındex and diurnal variation of blood pressure. Clin Exp Hypertens. 2018 Mar 5:1-5. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא שכמעט כל פרמטר בניטור האמבולטורי של לחץ הדם במשך 24 שעות קשור בפרוגנוזה רעה. תוצאות מחקר זה מחזקות את הממצאים במחקרים קודמים ש – nondipping הוא כנראה חזאי לסיכון מוגבר לתמותה מכל סיבה. מעניינת גם השכיחות הגדולה של nondippers באנשים ללא יל"ד ש – ACCI אינו קשור אצלם בחיזוי לתמותה. היות המחקר מסוג "חתך" אינו מאפשר קביעה שפרמטר זה ב – ABPM בחולי יל"ד הוא הגורם לתמותה. נחכה לתוצאות מחקרי התערבות כדי לבדוק האם טיפול התרופתי ב –nondipper יתבטא בהורדת הסיכון ה – CV.

כתיבת תגובה