האם הורדה נמרצת בלחץ הדם הסיסטולי לעומת הטיפול הרגיל מורידה את התוצא ה – CV בחולי יל"ד עם רמת תקינה של גלוקוזה בצום? – עיבוד מ – APRINT.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2018

מטרת העיבוד הנוכחי היתה לבדוק האם הורדה נמרצת לעומת הורדה רגילה של לחץ הדם הסיסטולי תתבטא בהשפעה על התוצא ה – CV בחולים עם ערכי גלוקוזה תקינים בצום. ערכי הגלוקוזה התקינים בצום רובדו בקרב 5,425 משתתפים לערכים נמוכים מ – 85 מ"ג/ד"ל או לערכים בין 85 מ"ג ל- 99 מ"ג. לא נמצא כל הבדל בתוצא הראשוני בין שתי שיטות הטיפול (מתחת ל – 120 ממ"כ לעומת מתחת ל – 140 ממ"כ) בערכי גלוקוזה נמוכים מ – 85 מ"ג. מצד שני, הורדה נמרצת של לחץ הדם הסיסטולי באלו עם רמת גלוקוזה בצום בין 85 ל – 99 מ"ג הביאה לירידה מובהקת של 27% בתוצא הראשוני לעומת הורדה ע"י הטיפול הרגיל.

Gong Y, Smith SM, Handberg EM, et al. Intensive blood pressure lowering reduces adverse cardiovascular outcomes among patients with high-normal glucose: An analysis from the Systolic Blood Pressure Intervention Trial database. J Clin Hypertens. (Greenwich).  2018 Mar 13. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

כידוע, הטיפול הנמרץ ב – SPRINT הוריד את הסיכון ה- CV בחולי סוכרת ב – 25% ואת הסיכון לתמותה מכל סיבה ב – 27%. נושא יעד הורדת לחץ הדם בסוכרת מעסיק חוקרים רבים בעיקר לאור התוצאה במחקר ACCORD שבה לא נמצא יתרון מובהק לטיפול הנמרץ להורדת לחץ הדם לעומת הטיפול הרגיל. תוצאות שליליות אלו מבחינת המובהקות הושפעו מתמותה מוגברת של חולים בקבוצת הטיפול הנמרץ. במחקר המשך של 9 שנים של ACCORD בשם ACCORDION נמצאה הורדה ברורה בתוצא הראשוני (משלב של תמותה CV ואוטם שריר הלב ושבץ מוחי שניהם ללא תמותה)  ב – 25% ע"י הטיפול הנמרץ כאשר הירידה העיקרית היתה באוטם שריר הלב ללא תמותה. במחקר נוסף נמצא שרמת גלוקוזה מופרעת בצום קשורה בעלייה מובהקת בתמותה CV תוך מעקב בן 8 שנים בחולים עם ערכי לחץ בסיסיים שווים או מעל 140 ממ"כ בקרב 63,443 גברים עם  סיכון CV יחסית נמוך. הפרעה ברמת הגלוקוזה בצום היתה התורמת העיקרית לתמותה שהיתה קשורה ברמות לחץ דם בין 140-149 ממ"כ. לכאורה, הממצא של העיבוד הנוכחי אמורה היתה אולי ל"הוריד" את הרמה המופרעת של גלוקוזה בצום כבר לערכים מעל 85 מ"כ אלא שמאמר המערכת מטיל ספק גדול בתוצאות העיבוד הנוכחי. הטענה היא שעיבוד לאחר מעשה זה מבוסס על מעט מאד נתונים לפני תחילת המחקר, על השימוש בהליכים אוטומטיים לבחירת המישתנים בעיבוד שניתנים להשפעות מבלבלות, על רמות גלוקוזה בבסיס שיכולות לגרום להטייה היות והן משתנות מרגע לרגע תוך השפעות ע" גורמים שקשורים בחולה עצמו כמו שינה לא טובה, מתח נפשי ועוד. עיבוד זה היה יכול להיות יותר משכנע אילו השתמשו ברמת ההמוגלובין המסוכרר. נשארת השאלה שעדיין לא נפתרה בצורה ברורה והיא האם הורדה נמרצת של לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ תתבטא באופן מובהר בחולי סוכרת ואולי גם באן עם רמת גלוקוזה מופרעת.

כתיבת תגובה