האם שתיינות של אלכוהול קשורה בעליה במסת החדר השמאלי בעיקר בחולי יל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2017

מטרת המחקר הסיני היתה לבדוק את הקשר בין צריכת אלכוהול ומסת החדר השמאלי ללא קשר להשפעת יל"ד וגורמים אחרים באיזור כפרי במערב סין. נכללו במחקר 1,007 משתתפים (487 גברים ו – 520 נשים) בגיל שווה או מעל 35. הכמות ותדירות צריכת האלכוהול הוערכו משאלונים מתוקפים. שתיינים היו עם מסת חדר שמאלי גדולה יותר באופן מובהק לעומת לא שתיינים. נמצאה עלייה מובהקת תלויית-מינון במסת החדר השמאלי. מסת החדר השמאלי נמצאה בקורלציה מובהקת עם שתייה סדירה. כמות הצריכה ותדירותה בחולי יל"ד היתה קשורה חזק ובאופן מובהק במסת החדר השמאלי לאחר ריבוד לרמות לחץ הדם אלא שלאחר תינון לגיל, BMI ומגדר נשמטה המובהקות.

Yang Y, Huang W, Lei H. et al. The relationship of alcohol consumption with left ventricular mass in people 35 years old or older in rural areas of Western China. J Am Soc Hypertens. Mar 7. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצאים העיקריים במחקר זה הם: 1. צריכת אלכוהול נמצאה בקורלציה עם הגדלה של מסת החדר השמאלי. 2. כמות ותדירות הצריכה הם גורמים חשובים שקשורים בהגדלת מסת החדר השמאלי ללא קשר לגיל, מגדר, BMI, לחץ הדם הסיסטולי, רמת הליפידים, הגלוקוזה, הטיפול ביל"ד והיסטוריה של מחלת לב. 3. הקורלציה החזקה בולטת יותר בחולי יל"ד. היות המחקר מסוג "חתך" אינו מאפשר הוצאת מסקנות על סיבתיות. נצטרך למחקרים פרוספקטיביים ואובייקטיביים על מנת לראות האם צריכת אלכוהול בכל המינונים גורמת להגדלת מסת החדר השמאלי.

כתיבת תגובה