האם קיים קשר שונה בין אללים של הפולימורפיזם של מקדם הטרנספורטר של סרוטונין והשכיחות של לחץ דם ויל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/03/2017

מטרת המחקר הנוכחי (שהתבסס על ממצאים קודמים בהם נמצא שהאלל L בפולימורפיזם של מקדם הטרנספורטר של סרוטונין 5HTTLPR קשור בתגובה CV למצבי לחץ במעבדה ובעליית הסיכון לאוטם שריר הלב) היתה לבדוק אם האלל L` יהיה קשור גם בעליית לחץ הדם ובעליית השכיחות של יל"ד בשני מדגמים גדולים מארה"ב ומסינגפור בהם קיימים גזעים שונים. החוקרים השתמשו במודלים שונים כדי לבדוק את הקשר בין 3 אללים (L`S` – גדול או קטן) של גנוטיפים של 5HTTLPR וחומרת יל"ד וממוצע לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי ב – National Longitudinal Study of Adolescent to Adult Health (11,815 משתתפים) בין 2008-9 ובקרב 4,196 סינגפורים בשנים 2004-07. לנשאי האלל L` בקרב הלבנים בארה"ב היו ערכי לחץ דם גבוהים יותר ומובהקים ב – 0.9 ממ"כ וסיכון מוגבר (יחס הסתברות של 1.23) ליל"ד חמור יותר מאשר באלו עם הגנוטיפים S`S`. אפריקאים אמריקאים נשאי L` היו עם ערכי לחץ דם סיסטולי נמוכים ומובהקים יותר ב -1.27 ממ"כ) וסיכון נמוך יותר (הסתברות מובהקת לסיכון של 0.78) ליל"ד חמור יותר מאשר אלו עם הגנוטייפ S`S`. לאמריקאים אפריקאיים עם הגנוטיפים L`L` היה גם לחץ דם נמוך יותר ומובהק ב- 1.13 ממ"כ מאשר נשאי S`. לחץ הדם הסיסטולי באינדיאנים אמריקאים נשאי L` היה נמוך ומובהק ב – 6.05 ממ"כ מאלו ועם הסתברות מובהקת לסיכון נמוך של 0.34 מאשר אלו עם הגנוטייפ S`S`. , לנשאי האלל L` בקרב אנשים ממוצא אסיאתי-פסיפי היה לחץ דם דיאסטולי נמוך יותר ומובהק ב – 1.77 ממ"כ וסיכון נמוך ליל"ד (יחס הסתברות מובהק של 0.68) מאשר אלו עם S`S`. לנשאי S` בקרב המדגם מסינגפור היה לחץ דם סיסטולי גבוה יותר ומובהק ב – 3.02 ממ"כ ולחץ דם דיאסטולי גבוה יותר ב – 1.90 ממ"כ מאלו עם הגנוטייפ L`L`.

Williams RB, Bishop GD, Haberstick BC, et al. Population differences in associations of serotonin transporter promoter polymorphism (5HTTLPR) di- and triallelic genotypes with blood pressure and hypertension prevalence. Am Heart J. 2017 Mar;185:110-122.

הערת פרופ' יודפת

5HTTLPR הוא פולימורפיזם של 43 זוגות בסיסים שבו קיים או חסר רצף נוקלאוטידי ספציפי (insertion/deletion) על כרומוזום 17 שמקדד לטרנספורטר של הסרוטונין.  שני וריאנטים שלו הארוך (L) והקצר (S) זוהו כאשר הווריאנט הקצר קשור בנוירוטיות בקרב לבנים. 5HTTLPR נמצא גם כקשור במספר פנוטיפים פסיכולוגיים/ביולוגיים שליליים כמו בדיכאון, בהפרעות רגשיות אחרות ובאיכות השינה. במחקר הנוכחי נמצא שלבנים שהם נשאי האלל L`, אפריקאים אמריקאים ואינדיאנים נשאי הגנוטייפ S`S` ואסיאתים נשאי האלל S`S` נמצאים בסיכון מוגבר ליל"ד ולפתח מחלה CV. אחת המשמעויות של ממצאים היא שניתן לעזור לנשאים של האללים עם הסיכון הגבוה ע"י התערבויות להורדת לחץ הדם או מניעתו. הממצא שטיפול ע"י מעכבי קליטה חוזרת בררניים של סרוטונין (SSRI) גורם לירידה בפעילות מערכת העצבים המרכזית מרמזת למשל שתכשירים אלו יכולים להוריד את הסיכון בלבנים שהם נשאי האלל L`. גישה אחרת שניתן לשקול היא אימון להתמודדות עם מצבי לחץ.

כתיבת תגובה