עלייה ברמת ה – CRP היא חזאית לפרוגנוזה קרדיו-וסקולרית גרועה ביל"ד עמיד לטיפול מעל ומעבר לגורמי הסיכון האחרים כולל רמת לחץ הדם האמבולטורי ומידת צניחת הלילה בלחץ הדם.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 03/03/2016

מטרת המחקר הפרוספקטיבי שבוצע בברזיל היתה לבדוק את הערך הפרוגנוסטי של CRP ביל"ד עמיד לטיפול. נכללו במחקר 476 חולים עם יל"ד עמיד לטיפול שנבדקו לרמת CRP בבסיס  ביחד עם עוד משתנים מעבדתיים וכולם עברו ABPM. נקודת הסיום הראשונית היתה סך כל האירועים הקרדיו-וסקולריים עם וללא תמותה, התמותה מכל סיבה ותמותה קרדיו-וסקולרית. רמת ה – CRP החציוני היה 3.8 מ"ג/ל (טווח 2.0-7.2). לאחר מעקב חציוני של 9 שנים היו 103 אירועים קרדיו-וסקולריים גדולים, 120 נפטרו מהם 62 מסיבות קרדיו-וסקולריות. חולים עם רמות CRP מעל הערך החציוני היו בסיכון כפול ומובהק לאירועים קרדיו-וסקולריים וסיכון מוגבר ומובהק ב -86% לתמותה קרדיו-וסקולרית לאחר תקנון לערפלנים פוטנציאליים כולל גורמי הסיכון המסורתיים, ABPM ודפוס צניחת הלילה בלחץ הדם. רמה גבוהה של CRP היתה חזאית מובהקת לאירועים כליליים (יחס סיכון של 2.04) ואירועים מוחיים (יחס סיכון של 2.72). בעיבודי אינטראקציה ורגישות נמצא שרמות ה – CRP הם חזאים חזקים לתוצאיי קרדיו-וסקולריים גרועים בצעירים ושמנים ובאלו עם יל"ד אמבולטורי שאינו מאוזן ועם דפוס היעדר הצניחה הלילית בלחץ הדם.

Cortez AF, Muxfeldt ES, Cardoso CR, et al. Prognostic value of C-Reactive Protein in resistant hypertension. Am J Hypertens. 2016 Feb 16. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

CRP הוא מולקולה תגובתית בשלב החד שנוצר באופן ראשוני ע"י הפגוציטים בתגובה לגירוי של אינטרלויקין – 6 ו- tumor necrosis factor והוא סמן ביולוגי לדלקת סיסטמתית. הוא חזאי ידוע של הסיכון הקרדיו-וסקולרי ומצבים קליניים כמו יל"ד, סוכרת ומחלת לב איסכמית. המחקר הנוכחי הוא הראשון שהראה שערכי CRP מעל 3.8 מ"ג/ל הם חזאים לתוצאי קרדיו-וסקולריים עם וללא תמותה ומעבר לגורמי סיכון אחרים כולל ערכי לחץ הדם האמבולטורי ומצב צניחת לחץ הדם בשינה. המנגנון הפתופיסיולוגי בקשר בין רמות גבוהות של CRP ואירועים קרדיו-וסקולריים טרשתיים אינו ברור לאשורו. הסברות הן ש – CRP יכול להיות גורם פתוגני פעיל בתהליך הטרשתי, יכול אולי להיות תוצאה של התהליך הטרשתי ויכול גם להיות סמן "משקיף" של תהליך טרשתי תת-קליני. במספר מחקרים נמצא שעלייה ברמת ה – CRP מקדימה התפתחות של יל"ד וסוכרת. השאלה היא האם טיפול נוגד דלקת (כפי שנוסה ע"י קרסטור במחקר JUPITER) יכול לשפר את הפרוגנוזה אם כי נראה שהוא יכול רק לשמש כחזאי לאירועים הקרדיו-וסקולריים ושאיזון לחץ הדם ותיקון מצב צניחת הלילה יכולים להוריד את רמתו ולשפר את הפרוגנוזה הקרדיו-וסקולרית.

כתיבת תגובה