סקירת עיתונות / מאי2016

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 01/06/2016

לפניכם סקירת העיתונות לחודש מאי מאת פרופ' יודפת.

הורדה נמרצת של לחץ הדם הסיסטולי באירוע מוחי דימומי (מתחת ל – 120 ממ"כ) לעומת הורדה מתונה (מתחת ל – 140 ממ"כ) אינה משפרת את הפרוגנוזה.

הממצאים במחקר הנוכחי הם בניגוד לממצאי מחקר
INTERACT2 שבו נמצא שהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 140 ממ"כ לא הורידה אמנם את שיעור התמותה או הנכות החמורה תוך 90 יום אבל בעיבוד נוסף נמצא שיפור מובהק במידת הנכות. המסקנה היא שהורדה נמרצת של לחץ הדם במהירות אינה יעילה וגורמת לתופעות לוואי קשות יותר מאשר ההורדה המתונה. גם ערכי לחץ הדם במחקר הנוכחי לפני תחילת הטיפול היו גבוהים בהרבה מאשר אלו ב - INTERACT2. מעניין גם שלהורדה גדולה יותר של התפשטות ההמטומה במחקר הנוכחי ע"י הטיפול הנמרץ לא היתה כל השפעה על נקודות הסיום. תוצאות מחקר זה עמדו להתפרסם ב – NEJM עם הצגתם בכנס אבל החוקרים ביקשו לעצור את הפירסום בגלל הצורך בעיבודים נוספים. נחכה לפירסום המלא הסופי. להמשיך לקרוא

כתיבת תגובה