האם קיימת הצדקה לטיפול ב- (angiotensin receptor-neprisylin inhibitor (Entresto ביל"ד פרט לאי ספיקת לב? – סקירה

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2017

מטרת הסקירה היתה לבדוק על פי הנתונים הקיימים עד היום האם יש מקום לטיפול בתרופה זאת גם ביל"ד פרט להתוויה הקיימת לטיפול באי ספיקת לב. (Entresto (sacubitril/Valsartan הוא מולקולה עם פעילות כפולה שמורכבת מחסם אנגיוטנסין 2 – ולסרטן וחסם neprisylin (אנדופפטידזה נויטראלית) שמכונה AHU-377 עם השפעה מובהקת לטובה ביל"ד ובאי ספיקת לב. במספר מחקרים נמצא ששילוב זה יעיל יותר מטיפול יחיד בוולסרטן ביל"ד ובאי ספיקת לב. ההשפעה המשולבת של תרופה זאת נובעת מההשפעות הואזודילטוריות של הוולסרטן ע"י חסימת  הקולטן AT1 והפעילות של הפפטידים הנתריורטיים ANP ו – BNP ע"י מניעת המטבוליזם שלהם עם neprilysin וכתוצאה עלייה ב – GMP הציקלי.( Cyclic guanosine monophosphate שגורם להרחבת השרירים החלקים בכלי הדם). פעילות ה – neprilysin קשורה גם בעלייה בנתריורזיס, בדיורזיס ובווזודילציה מערכתית. בנוסף, הוא מוריד את רמת ה – NT-Pro BNP (שמעידה על שיפור אי ספיקת הלב). נמצא גם שהסבילות היא טובה וכמעט ללא שיעול או אנגיואדמה.

Chrysant SG, Pharmacokinetic, Pharmacodynamic, and Antihypertensive Effects of the Neprilysin Inhibitor LCZ-696: Sacubitril/Valsartan, J Am Soc hypertens 2017, May 24 [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

כיום מאושרת תרופה זאת רק לטיפול באי ספיקת לב אבל השאלה האם קיימת אפשרות לשימוש בה גם ביל"ד ובעיקר האם יש לה יתרון על פני התרופות או השלובים השונים שמאושרים לטיפול ביל"ד. במחקר שבוצע בספרד נמצא שתרופה זאת במינונים עולים בקרב למעלה מאלף חולי יל"ד ללא סיבוכים היתה קשורה בהורדה טובה יותר של לחץ הדם (על פי ABPM) בשעות היום וגם בשינה לעומת ולסרטן לבד במינונים עולים. מרבית תופעות הלוואי היו קלות ומרביתן חלפו במהרה. לא היה גם שיעול. ממצאים דומים נמצאו ע"י הקבוצה של Kario ביפאן. הוא הראה שלא היתה פגיעה בכליות גם במינונים גבוהים ביותר (400 מ"ג) ותופעות הלוואי העיקריות הין נאזופרינגיטיס וסחרחורת. תרופה זאת היתה יעילה גם בהשוואה לאמלודיפין ושילוב של שתיהן הוריד במידה ניכרת של שיעור חולי יל"ד שלא היו מאוזנים. מחקר PARAMETER (Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor With Angiotensin Receptor Blocker Measuring Arterial Stiffness in the Elderly) שתוצאותיו פורסמו במרץ 2017 היה המחקר הראשון שהיה אקראי ומבוקר ובו נמצא שהטיפול ב – sacubitril/valsartan הביא לירידה יעילה יותר בלחצי הדם המרכזיים באאורטה (בעיקר לחץ הדם הסיסטולי ולחץ הפעימה) בהשוואה לאולמסרטן בחולי יל"ד קשישים עם יל"ד סיסטולי בדיד ועלייה בלחץ הפעימה שמעיד על קשיות העורקים. מחבר הסקירה מעלה את השאלה האם אנו צריכים עוד תרופה ליל"ד כאשר יש לנו כיום תרופות יעילות ובטיחותיות ליל"ד שניתנות לבד או בשילובים. תוצאות מחקר PARAMETER מעידות אמנם על יתרון תרופה משולבת זאת על לחץ הדם המרכזי אבל קיימות שתי שאלות: האחת האם השוואה בין sacubitril/valsartan תתבטא גם ביעילות מרכזית והיקפית טובה יותר בהשוואה לשילוב של ולסרטן/דיורטיקה? והשנייה, האם יעילות גדולה יותר זאת תתבטא בהורדת התחלואה והתמותה ה – CV?

כתיבת תגובה