האם מדידות אוטומטיות של לחץ הדם במרפאה במשך 30 דקות קשורות בערכים נמוכים בהרבה בהשוואה למדידות הרגילות?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/05/2017

 

מטרת המחקר שבוצע בהולנד היתה לבדוק האם ניטור אוטומטי של לחץ הדם במשך 30 דקות (מדידה כל 5 דקות ללא נוכחות צוות רפואי) יכולה להוריד טיפול מיותר בחולים עם תסמונת החלוק הלבן בטיפול במרפאות ראשוניות. נערכה השוואה בין ערכי לחץ הדם בשיטה החדשה לעומת מדידת לחץ הדם הרגילה במרפאה וכיצד השפיעה השיטה החדשה על רישום תרופות ע"י רופאי המשפחה. נכללו במחקר 201 מטופלים (גיל ממוצע 68.6 מהם 58.7% נשים). ממוצע לחץ הדם הסיסטולי בניטור האוטומטי במשך 30 דקות היה נמוך ב – 22.8 ממ"כ והדיאסטולי ב – 11.6 ממ"כ בהשוואה למדידות הרגילות במרפאה. ההבדלים הגדולים האלו נמצאו בין מטופלים עם או בלי שנחשדו כסובלים מתסמונת החלוק הלבן והיו גדולים יותר בחולים מגיל 70 ומעלה. התחלת טיפול ביל"ד או הגברתו על פי המדידות הרגילות במרפאה היתה ב – 79.1% מהמקרים לעומת ב – 24.9% מהמקרים על פי הניטור האוטומטי במשך 30 דקות.

Bos MJ, Buis S. Thirty-minute office blood pressure monitoring in primary health care. Ann Fam Med. 2017;15:120–123.

הערת פרופ' יודפת

אני חוזר וטוען בעקשנות שלהמשיך ולהתבסס על המדידות הקונבנציונליות של לחץ הדם במרפאה באבחנת יל"ד והתחלת הטיפול זאת היא תת-רמה רפואית. מחקר SPRINT הכניס את עולם הרפואה לויכוחים וניסיונות להשוואות כאשר הוא הראה לנו שגם מספר קטן יותר של מדידות אוטומטיות מנטרלות את אפקט החלוק הלבן וקשורות בתוצאות מובהקות לאחר הטיפול בהורדת הסיכון ה – CV. השיטה של החוקרים בהולנד היא אפילו טובה יותר משיטת המדידה ב – SPRINT וערכי לחץ הדם בשיטה זאת מבוססים על 6 מדידות במשך 30 דקות. הפער העצום בערכי לחץ הדם הסיסטולי והדיאסטולי בין המדידה הרגילה במרפאה לבין הניטור במשך 30 דקות הוא מרשים והראה לנו עד כמה גדול שיעור המאובחנים והמטופלים ללא כל צורך! האם אלו שמטפלים עדיין בשיטה הקונבנציונלית מודעים לפחות מהי ההשפעה הנפשית על מטופל שמודיעים לו שהוא סובל מיל"ד? האם לטיפול המיותר במטופלים אלו בתרופות שחלקם הגדול קשורות בתופעות לוואי אין כל משמעות?  לפני שנים רבות סופק לי מכשיר למדידה אוטומטית במסגרת מחקר מגרמניה בו עברו הנבדקים 6 מדידות (כל 2 דקות)  ללא נוכחות איש צוות רפואי. הראיתי לסטודנטים איך שיעור ניכר מאלו שסבלו כביכול מיל"ד "נרפאו" לאחר ביצוע הניטור האוטומטי. שיטת ניטור זה נמצאה בקורלציה טובה עם המדידה בשעות היום ע"י ABPM ולכן על קופות החולים להכניס מכשירי ניטור אוטומטי אלו בכל המרפאות לשימוש באותם מקרים שאינם יכולים לעבור ABPM (אולי גם במקום) או לבצע מדידות אמינות בבית ואין לי כל ספק שהשקעה זאת תשתלם מכל הבחינות גם מבחינת עלות-תועלת וגם מבחינת מניעת איבחון בלתי נכון של יל"ד ומתן טיפול מיותר.

כתיבת תגובה