הקשר בין לחץ הדם שנמדד במרפאה לבין המדידות מחוץ למרפאה משתנה בהתאם לגיל.

תאריך: 06/05/2015

מטרת המחקר היווני היתה לבדוק השפעת הגיל על הקשר בין ערכי לחץ הדם במרפאה לבין ערכים אלו במדידות בבית ובניטור אמבולטורי במשך היום. נכללו במחקר 642 ילדים, מתבגרים ומבוגרים ללא כל טיפול שהופנו לייעוץ. הגיל הממוצע היה 39, הטווח 5-78 ו – 61.1% ממגדר זכרי. ערכי לחץ הדם בילדים בניטור אמבולטורי ביום היו גבוהים יותר מאשר הערכים בבית ובמרפאה. הבדלים אלו נעלמים בהדרגה עם עליית הגיל ואחרי גיל 30 הערכים בניטור האמבולטורי היו דומים לערכים בבית ושניהם היו נמוכים יותר במדידות במרפאה. ערכי לחץ הדם בניטור אמבולטורי בגיל 60 ומעלה נוטים להיות נמוכים יותר מהערכים במרפאה. הגיל ויל"ד נראים כחזאים העצמאיים העיקרים להבדל בין שלושת שיטות המדידה.

Stergiou GS, Ntineri A, Kollias A, et al. Changing relationship among clinic, with increasing age. J Am Soc Hypertens. 2015 April 24. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
הממצאים העיקריים של מחקר זה הם: 1. לחץ הדם ביום בניטור אמבולטורי הוא גבוה יותר בילדים מאשר במדידות בבית ובמרפאה. 2. הבדלים אלו נעלמים בהדרגה עם עליית הגיל ולחץ הדם היומי בניטור אמבולטורי משתווה מעל גיל 30 ללחץ הדם בבית ושניהם נמוכים יותר מלחץ הדם במרפאה. 3. לחץ הדם היומי בניטור אמבולטורי באנשים מגיל 60 ומעלה יכול להיות נמוך יותר מלחץ הדם בבית. 4. גיל, מגדר נשי ויל"ד נראים כחזאים העיקריים להבדלים בין שלושת שיטות המדידה. שינוי הקשר בין לחץ הדם שנמדד במרפאה לבין המדידות מחוץ למרפאה עם עליית הגיל נגרם ללא כל ספק בגלל העלייה בשכיחות של יל"ד של החלוק הלבן ששכיח יותר בקשישים בעוד שיל"ד ממוסך שכיח יותר בצעירים. בהתאם לכך, לחץ הדם היומי בניטור אמבולטורי הוא גבוה יותר מלחץ הדם במרפאה ובבית בילדים ומתבגרים בעוד שלחץ הדם במרפאה הוא גבוה יותר משתי השיטות האחרות באנשים מגיל 60 ומעלה. ערכי לחץ דם גבוהים יותר בילדים ומתבגרים בניטור אמבולטורי יומי נובע כנראה מרמה גבוהה של פעילות גופנית בעוד שלחץ דם גבוה יותר בילדים במדידות בבית מאשר במרפאה נגרם כנראה מהקושי של צעירים להישאר שקטים תוך מדידות חוזרות בישיבה בבית. ערכים גבוהים יותר של לחץ הדם היומי בניטור אמבולטורי במבוגרים צעירים נגרמים כנראה בגלל פעילות גופנית מוגברת, לחץ בעבודה, תגובה מוגברת לקשיים בחיים, לשתיית אלכוהול ועישון. ערכים גבוהים יותר של לחץ הדם במרפאה בקשישים נובעים כנראה משכיחות גבוהה יותר של יל"ד (שמגביר גם את אפקט החלוק הלבן) ומודעות למצב לחץ הדם כולל חרדה במרפאה בעוד שהירידה בלחץ הדם היומי בניטור אמבולטורי נובעת כנראה מפעילות גופנית ירודה או חסרה, מהיעדר לחץ בעבודה (גימלאים) ומהיפוטנסיה אורתוסטטית. יש להתייחס בזהירות לממצאי מחקר זה היות והוא בוצע במרפאה שלישונית והם אינם מייצגים מידגם מהאוכלוסייה הכללית.

כתיבת תגובה