האם סוכרת אצל האם בהריון היא גורם סיכון ליל"ד בצאצאים?

תאריך: 31/01/2019

מטרת המחקר הסיני בשיתוף חוקרים מארה"ב ופינלנד היתה לבדוק את הקשר בין סוכרת בהריון של האם על הסיכון ליל"ד אצל הצאצאים תוך הילדות המוקדמת. נכללו במחקר 578 נשים בהריון עם סוכרת ובבקרה נכללו 578 נשים בהריון ללא סוכרת. לצאצאים נערכו בדיקות של גיל ומגדר ומדידות לחץ דם כאשר לחץ דם מוגבר או יל"ד נקבעו בהתאם לטווח של ה – National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. לאחר תיקנון למאפיינים של האם והילדים נמצא שילדים שנולדו לאם עם סוכרת בהריון סבלו מערכים ממוצעים גבוהים יותר של מדד ה – Z ללחץ הדם הסיסטולי (0.09 לעומת -017), משכיחות גדולה יותר של יל"ד (6.4% לעומת 3.5%) ושל לחץ דם מוגבר (15.6% לעומת 9.3%) בהשוואה לבקרה (כל הממצאים מובהקים). יחסי הסיכון המובהקים (לאחר עיבוד רב-מישתנים מתוקנן)  בצאצאים לאם סוכרתית בהשוואה לאם לא סוכרתית היו 2.32 ליל"ד ו – 1.89 ללחץ דם מוגבר.

Lu J, Zhang S, Li W, et al. Maternal gestational diabetes is associated with offspring's hypertension. Am J Hypertens. 2019 Jan 9. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

תוצאות המחקר מראות שסוכרת בהריון של האם קשורה בסיכון מוגבר ללחץ דם גבוה בצאצאים תוך הילדות המוקדמת. השפעה זאת קיימת בילדים בגיל נמוך מ – 5 ובגיל 5 ומעלה. בניגוד למחקרים קודמים נמצא במחקר הנוכחי שסוכרת אצל האם מעלה את ממוצע הערך של מדד Z ללחץ דם סיסטולי ויל"ד בשני המגדרים אבל היה קשורה בסיכון גבוה ללחץ דם מוגבה ויל"ד רק בבנים. המנגנון שקשור בין סוכרת אצל האם ויל"ד אצל הצאצאים שנוי במחלוקת. היו שמצאו קשר זה במשקלה של האם בלידה, במשקל עודף, בהשמנה, בהפרעות בשינה, בהיעדר פעילות גופנית ובצריכה בלתי מספקת של ירקות ופירות. אחרים טוענים שהשמנת הילדים יכולה לגרום לערכי לחץ דם גבוהים בהם באימהות סוכרתיות היות וסוכרת אצל האם היא חזאית חזקה להשמנה של הצאצאים לאחר הלידה ובילדותם אלא שלאחר תיקנון לערפלנים נמצא שהקשר בין סוכרת של האם והסיכון ללחץ דם מוגבר או יל"ד אצל הצאצאים נשאר מובהק. גורמים אחרים שהוצעו הם גנטיים, תכנות אפיגני תוך רחמי, תנגודת לאינסולין, צריכה מוגזמת של נתרן, מחלת כליות כרונית ותיפקוד מופרע של אנדותל העובר ביצירת תאים. אפשרויות אלו לא נבדקו במחקר הנוכחי. מגרעות המחקר הם היות כל הנחקרים סינים בלבד ואי שלילת גורמים גנטיים, צריכת מלח, תיפקודי הכליות, אורח חיים של הילדים, ריגושים ואיזון הסוכרת בהריון.

כתיבת תגובה