האם הממצא באחד ממחוזות סין שההיארעות של יל"ד מכפילה את שיעורה כל 10 שנים בגיל דומה כל כמה ששנות הלידה מתקדמות יותר, ימצא נכון גם אצלנו?

תאריך: 31/01/2019

מטרת המחקר שבוצע במחוז גואנגזו בסין היתה לבדוק את השפעת הגיל בזמן האבחנה, בזמן לוח השנה ובזמן הלידה על השינוי בשכיחות של יל"ד משנת 2004 ועד 2013. המחקר בוצע במסגרת מחקר הבריאות של המחוז שמבוסס על הנתונים הלאומיים לבריאות ותכנון המשפחה שנערך כל 5 שנים. נכללו במחקר משתתפים בגיל 15-79 שסיימו את הסקר בשנת 2004, 2009 ו – 2013. השפעת הגיל על לחץ הדם עלתה לאט לפני גיל 42 אבל עלתה במהירות לאחר גיל זה עם שיא בגיל 79. השפעה העוקבה (כל אלו שנולדו באותה שנה) עלתה לאט לפני סוף שנת 1960 אבל עלתה מהר יותר לאחר מכן. הסיכון לסבול מיל"ד באנשים שנולדו בשנת 1962 היה 1.32, הוא עלה ל – 2.68 באלו שנולדו בשנת 1972, ל – 5.55 באלו שנולדו בשנת 1982 ול – 11.53 באלו שנולדו בשנת 1992 בהשוואה לאלו שנולדו ב – 1952. השפעת התקופה עלתה ב – 25% מ – 2004 ועד 2009 ואח"כ ירדה ב – 27% משנת 2009 ועד 2013 בכלל האוכלוסייה. לא נמצא הבדל גדול בהשפעת המגדר והתקופה אבל השפעה חזקה גדולה יותר נמצאה בגברים בהשוואה לנשים.

Rao JM, Chen XF, Zhang JY, et al. The risk of hypertension doubles every ten years in China: Age, period and birth cohort effects on the prevalence of hypertension from 2004 to 2013. Am J Hypertens. 2019 Jan 19. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

הממצא העיקרי במחקר הנוכחי מראה שכל כמה שאדם שנולד בסין בשנים מאוחרות יותר כך גדל הסיכון שהוא יסבול מיל"ד. שכיחות לחץ הדם במחוז עלתה בהדרגה עם הגיל עם השיא בגיל 75-79 (לא נכללו אנשים מעל גיל 80 בגלל מיעוטם). השיפור ברמת החיים מאז הרפורמה הכלכלית בסין ב – 1978 העלה את התוצר הלאומי הגולמי ל – 9.8% בשנה (לעומת 2.8% העולמי) ויחד איתו את האורבניזציה ושיעור התושבים עם הרגלי בריאות גרועים ועלייה בשיעור הסיכון ה – CV.  בשנים 2004-2009 נמצאה עלייה בשיעור יל"ד ולאחר מכן בשנים 2009-2013 החלה ירידה בשיעורו בגלל הכנסת תוכניות לאומיות לגילוי וטיפול בגורמי הסיכון ה- CV. את השפעת העוקבה ולא הגיל על השכיחות הגדולה יותר של יל"ד בגברים משייכים החוקרים לשכיחות גדולה יותר של עישון, צריכת אלכוהול ותזונה שונה משל הנשים בסין וגם לשיטת החיים השכיחה בסין שבה הגברים יוצאים מהבית והנשים נשארות בבית. שיטה זאת גורמת לדומיננטיות גדולה יותר של הגברים מבחינה כלכלית, אחריותם לכלכלת המשפחה עם לחץ נפשי גדול ולכן השיעור הגדול יותר של יל"ד. היה מעניין מאד לבדוק האם התלות בשכיחות לחץ הדם בארץ או בארצות המערב תמצא גם היא בהתאם לשנת הלידה.

כתיבת תגובה