האם אנשים עם משקל עודף או השמנה נמצאים בסיכון לפתח יל"ד גם אם הם בריאים מבחינה מטבולית? – מטה-אנליזה.

תאריך: 31/01/2019

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה באיראן היתה לבדוק את הקשר בין BMI והמצב המטבולי עם הסיכון להיארעות של יל"ד. נכללו 8 (79,090 משתתפים) מחקרים פרוספקטיביים בהם הבקרה היו אנשים עם משקל תקין ועם בריאות מטבולית. בעיבוד נמצא שיחס הסיכון המובהק להיארעות של יל"ד בשמנים (BMI שווה או מעל 30) עם איפיון מטבולי שאינו בריא היה 1.95 ואילו בשמנים עם איפיון מטבולי בריא היה 1.54 – מובהק. נמצא גם קשר ישיר ומובהק בסיכון (יחס סיכון מובהק של 1.48) ליל"ד באנשים עם משקל תקין ואיפיון מטבולי שאינו בריא. איפיון מטבולי שאינו בריא באנשים עם משקל עודף (BMI בין 25-29) היה קשור ביחס סיכון מובהק של 1.50 ומשקל עודף ואיפיון מטבולי בריא היה קשור ביחס סיכון מובהק של 1.18.

Mirzababaei A, Mozaffari H, Shab-Bidar S, et al. Risk of hypertension among different metabolic phenotypes: a systematic review and meta-analysis of prospective cohort studies. J Hum Hypertens. 2018 Dec 19. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

מספר מחקרים אפידמיולוגיים דיווחו שלא תמיד אנשים עם משקל עודף או השמנה סובלים משיעור גבוה של הפרעות מטבוליות וקיימת תת-מערכת ייחודית של אנשים שמנים אבל עם פנוטיפ מטבולי תקין (ללא ממחלה קרדיו-מטבולית, עם פרופיל דלקתי ומטבולי תקינים). אנשים אלו מאופיינים בשכיחות נמוכה של יל"ד, ברגישות גדולה לאינסולין ועם BMI שווה או מעל 30. תוצאות המטה-אנליזה הנוכחית שוללות את האמונה המקובלת ומראות שמשקל עודף/השמנה קשורים בסיכון מוגבר ליל"ד ללא כל קשר בקיום או אי קיום מרכיבי התסמונת המטבולית. המנגנון שקושר השמנה בעלייה בסיכון ליל"ד עדיין אינו ברור. במחקרים שפורסמו לאחרונה נמצא שלמסילות מטבוליות ונוירו-הורמונליות כולל התנגודת לאינסולין. מערכת ה – RAAS ולמערכת העצבים הסימפתטית יש תפקיד חשוב בהתפתחות של יל"ד באנשים שמנים. קיימת גם אפשרות שמבוססת על ראיות שפורסמו לאחרונה שמשקל עודף קשור בהפרעה בתיפקוד רקמת השומן. מקרופאגים של רקמת השומן תורמים לדלקת סיסטמתית כרונית ועקה חימצונית באנשים שמנים ומעלים את רמות האלדוסטרון בנסיוב ואת הגורמים משחררי-מינרלקורטיקואידים שנובעים מרקמת השומן ומעלים את לחץ הדם ללא כל קשר לפעילות הרנין בנסיוב. שינויים תיפקודיים אלו יכולים להביא להתפתחות יל"ד באנשים ללא קשר האם הפנוטיפ המטבולי בריא או בלתי בריא. יש לציין שכל המחקרים שנכללו במטה-אנליזה נערכו באסיה וקיימת שונות בהגדרת בריאות או אי בריאות מטבולית בין המחקרים שנכללו.

כתיבת תגובה