האם הסיכון ליל"ד יורד עם מספר ספלי הקפה? מטה-אנליזה.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/01/2018

מטרת המטה-אנליזה שבוצעה ע"י חוקרים בסין היתה לבדוק את הקשר תלוי-מינון בין צריכת קפה לסיכון ליל"ד במחקרים שפורסמו עד 8 ליולי 2017.  אותרו 10 מחקרים שכללו כ – 259 אלף משתתפים עם היארעות של יל"ד בקרב 59,094 מהם. הסיכון ליל"ד ירד בצורה מובהקת ב – 2% עם כל עלייה בצריכת קפה ליום. נמצאה ירידות מובהקות של 3% בצריכת 2 ספלים, 5% בצריכת 4 ספלים, 8% בצריכת 6 ספלים ו – 10% בצריכת 8 ספלים ליום בהשוואה לאלו שלא צרכו קפה בכלל.

Xie C, Cui L, Zhu J, et al. Coffee consumption and risk of hypertension: a systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. J Hum Hypertens. 2018 Jan 4. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

נושא השפעת צריכת הקפה על ההיארעות של יל"ד ועל הסיכון ה – CV נמצא עדיין במחלוקת. תוצאות המטה אנליזה הנוכחית מתבססת על מחקרים תצפיתיים ברובם מסוג "חתך" ללא כל יכולת לקבוע סיבתיות. מבצעי המטה-אנליזה מנסים להסביר את המנגנונים האפשריים להשפעה הטובה של הקפה. ראשית, בקפה קיימים מינרלים (אשלגן, מגנזיום, ויטמין E וניאצין) ותרכובות נוגדות חימצון – פוליפנולים שיכולים להסביר את ההשפעה נוגדת יל"ד שלו. שנית, צריכת קפה מורידה את הסיכון לסוכרת מסוג 2 כנראה ע"י הורדת התנגודת לאינסולין והיפראינסולינמיה. כידוע קיימת גם שונות ברגישות לקפה בין בני האדם ונראה שההסיבה היא גנטית. אין כל מחקרים שבהם נבדק הקשר בין רגישות זאת לסיכון ליל"ד או לסיכון ה – CV. יש צורך להתייחס לתוצאות מטה-אנליזה זאת בזהירות פרט להיותה תצפיתית גם המידע על צריכת הקפה היה מבוסס על שאלונים.

כתיבת תגובה