האם רמה גבוהה של חומצת השתן בחולי יל"ד קשורה בשינויים תת-קליניים בתיפקוד החדר השמאלי?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/01/2017

מטרת המחקר הסיני היתה לבדוק השפעת רמה גבוהה של חומצת השתן על שינויים תת-קליניים בתיפקוד החדר השמאלי בחולי יל"ד ע"י בדיקה ב – three-dimensional speckle-tracking echocardiography, M-mode echocardiography בהשוואה לנורמוטנסיביים עם רמה גבוהה של חומצת השתן. המשתתפים חולקו ל – 4 קבוצות מתואמות גיל ומגדר: בריאים כבקרה ללא יל"ד וללא רמה גבוהה של חומצת השתן (40 משתתפים). ללא יל"ד עם רמה גבוהה של חומצת השתן (40), יל"ד עם רמה תקינה של חומצת השתן (40), ויל"ד עם רמה גבוהה של חומצת השתן (44). נפח החדר השמאלי ומקטע הפליטה היו דומים בכל ארבעת הקבוצות ללא כל קשר לקוטר של החדר. העומס האורכי הכללי ירד ומדד מסת החדר השמאלי התלת-מימדי.עלה באופן מובהק מקבוצת הבקרה בהדרגה ליתר שלושת הקבוצות. רמות חומצת השתן היו בקורלציה מובהקת עם הערך המוחלט של העומס האורכי הכללי (r=-0.461) ומדד מסת החדר השמאלי התלת-מימדי (r=0.505) בחולי יל"ד ובחולים ללא יל"ד עם רמה גבוהה של חומצת השתן.

Fang X, Pan C, Chen Y, et al. Assessment of subclinical left ventricular changes in essential hypertensive patients with hyperuricemia: A three-dimensional speckle-tracking echocardiography study. Clin Exp Hypertens. 2017 Jan 10:1-7. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
הממצאים העיקריים במחקר הנוכחי שהוא ראשון בסוגו מראים שרמה גבוהה של חומצת השתן קשורה בהחמרה חמורה יותר בעומס האורכי הכללי ובמדד מסת החדר השמאלי התלת-ממידי בחולי יל"ד ובאלו ללא יל"ד. הקשר בין רמה גבוהה של חומצת השתן

והסיכון ה – CV הודגם בצורה ברורה אלא היות המחקר מסוג "חתך" אינו מאפשר לקבוע האם חומצת השתן היא סמן לסיכון או גורמת למחלה CV. בדיקת העומס האורכי הכללי מעידה על התיפקוד הסיסטולי של הסיבים האורכיים של החדר השמאלי. סיבים תת-אנדוקרדיאלים אלו פגיעים מאיסכמיה והיפוקסיה להתכווצות חזקה, לעומס מוגבר ולדרישה מוגברת לחמצן. כתוצאה מכך תיפקוד ההתכווצות לכיוון האורכי ניזוק מוקדם וחמור יותר במחלות רבות כולל יל"ד. מכאן, שהעומס האורכי הכללי הוא אינדיקטור רגיש לאיבחון של הפרעה סיסטולית בתיפקוד החדר השמאלי בחולי יל"ד בעיקר באלו עם רמה גבוהה של חומצת השתן. במחקר הנוכחי נמצא גם שמדד מסת החדר השמאלי הוא גבוה באנשים עם רמה גבוהה של חומצת השתן עם וללא ללא יל"ד בהשוואה לבריאים. ממצא זה מעיד על התפתחות של LVH בגלל רמה גבוהה של חומצת השתן לא רק בגלל יל"ד אלא גם ללא קשר ליל"ד. במחקרי חיות נמצא שרמה גבוהה של חומצת השתן משפיעה לרעה על העיצוב מחדש של החדר ע"י הפעלת המערכת רנין-אנגיוטנסין וע"י המרצת הביטוי הגנטי של הפיברובלסטים הקרדיאליים של אנדותלין-1. מעניין לדעת האם טיפול להורדת רמת חומצת השתן ימנע הפרעות אלו באנשים עם וללא יל"ד.

כתיבת תגובה