האם לאיזון לחץ הדם במרפאה בחולי סוכרת ובקשישים אין כל השפעה על קשיות העורקים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/01/2017

מטרת המחקר האמריקאי היתה לבדוק האם הקשר בין איזון ארוך-הטווח של לחץ הדם והתקדמות תוך 10 שנים של קשיות עורק התרדמה משתנה ע"י מצב הסוכרת והגיל. השתתפו במחקר 906 אנשים עם יל"ד בבסיס ו – 3 מדידות במעקב במחקר Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (גיל ממוצע 64, 44% גברים). חולי יל"ד עם ערך מתחת ל – 140/90 ממ"כ נחשבו כמאוזנים. קשיות העורקים נבדקה ע"י מקדם ההימתחות ומודול האלסטיות בבסיס ואחרי מעקב ממוצע של 9.5 שנים. בגמר המעקב נמצאה התקדמות איטית יותר בקשיות עורק התרדמה בחולי יל"ד שלחץ דמם היה מאוזן באופן עקבי בשלושה או ארבעה ביקורים בהשוואה לחולי יל"ד שלחץ דמם לא היה מאוזן בכל 4 הביקורים. הממצא החדש היה שהקשר בין איזון לחץ הדם בקשישים ובחולי סוכרת היה שונה – איזון ארוך-טווח של לחץ הדם האט את התקדמות קשיות עורק התרדמה רק בקרב חולים ללא סוכרת ובאלו שהיו צעירים מגיל 70. יתרה מכך, התקדמות קשיות עורק התרדמה בחולי סוכרת ובקשישים שהיו לכאורה מאוזנים מבחינת לחץ הדם היתה דומה להתקדמות הקשיות בחולי יל"ד שלא היו מאוזנים.

Tedla YG, Gepner AD, Vaidya D, et al. Association between long term blood pressure control and ten-year progression in carotid arterial stiffness among hypertensive individuals: the multiethnic study of atherosclerosis. J Hypertens. 2017 Jan 13. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
החוקרים מתפלפלים ומנסים למצוא הסבר להיעדר השפעת איזון לחץ הדם במרפאה על האטת התקדמות קשיות העורקים בחולי סוכרת ובקשישים. השערה אחת שהם העלו היא שבחולי סוכרת נגרמת העלייה בקשיות העורקים בעיקר בגלל הפרעה בתיפקוד האנדותל כמו ירידה בזמינות הביולוגית של NO ועלייה בעקה החימצונית עם דלקת בדרגה נמוכה. הרחבה מתווכת-זרימה של קוטר העורק שמעידה על הזמינות הביולוגית של NO והפרעה בתיפקוד האנדותל קשורה באופן הפוך בקשיות העורקים רק בחולי יל"ד עם סוכרת ולא באלו ללא סוכרת. השערה נוספת קושרת את חוסר ההשפעה של איזון לחץ הדם על התקדמות הקשיות בחולי יל"ד עם סוכרת כקשיות מוגברת של קיר העורק בחולים אלו. את חוסר ההשפעה של איזון לחץ הדם על קשיות העורקים בקשישים מייחסים להתקדמות גדולה יותר של קשיות העורקים בקשישים כפי שנמצאה במחקריו של צימליכמן ואחרים. התקדמות זאת מוסברת בשינויים בקיר העורק כמו ניוון האלסטין, במשקעים גדולים של קולגן וסידן ועוד.

נראה לי שהאמריקאים עוד לא עיכלו ששיעורו של יל"ד ממוסך הוא גבוה מאד הן בחולי סוכרת והן בחולים קשישים ויכול להגיע אף ל – 30% בקרב חולים אלו. לפי דעתי, היעדר ההשפעה על האטת התקדמות קשיות העורקים בחולים אלו נגרם אולי גם מהסיבות לעיל אבל בעיקר מהשיעור הגדול של חולים עם יל"ד ממוסך שסבלו מיל"ד במדידות מחוץ למרפאה.

כתיבת תגובה