האם הסיכון לפגיעה CV תת-קלינית קשור במסלול לחץ הדם הסיסטולי מילדות לבגרות?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/01/2017

 

מטרת המחקר האמריקאי שבוצע במכון אוגוסטה בג'ורג'יה היתה לזהות תת-קבוצות של יחידים עם מסלולים דומים של לחץ בדם מילדות לבגרות ולבדוק את הקשר של מסלולי לחץ הדם עם עובי האינטימה-מדיה של עורק התרדמה (IMT) ומדד מסת החדר השמאלי. לחץ הדם נמדד 16 פעמים או פחות במשך 23 שנים בקרב 683 משתתפים, IMT בקרב 551 ומדד מסת החדר השמאלי בקרב 546 משתתפים. תוך שימוש במודלים זוהו 3 קבוצות של מסלולים בלחץ הדם שכללו עלייה גדולה, עלייה בינונית ועלייה נמוכה. המסלול של לחץ הדם הסיסטולי היה חזאי מובהק ל – MIT ולמדד מסת החדר השמאלי כאשר עלייה בשיעור עליית לחץ הדם הסיסטולי היתה קשורה ברמות גבוהות יותר של IMT ומדד מסת החדר השמאלי. בדומה לקבוצות מסלולי לחץ הדם מילדות לבגרות אותרו 3 קבוצות של מסלולי לחץ הדם מתחת לגיל 18. משתתפים שהיו בקבוצה עם עלייה גדולה בלחץ הדם היו עם IMT עבה יותר ועם מדד מסת החדר השמאלי גדול יותר (שניהם מובהקים) בהשוואה לאלו עם עלייה נמוכה בלחץ הדם. התוצאות היו דומות גם במסלולי העלייה הבינונית בלחץ הדם אבל לא במסלולי לחץ הדם הדיאסטולי.

Hao G, Wang X, Treiber FA, et al. Blood pressure trajectories from childhood to young adulthood associated with cardiovascular risk: Results from the 23-Year Longitudinal Georgia Stress and Heart Study. Hypertension. 2017 Jan 16. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת
במחקר הנוכחי נמצא שקיים קשר בין מידת עלית לחץ הדם הסיסטולי מילדות לבגרות ותוך הילדות עצמה לבין מידת ההתפתחות התת-קלינית של שני גורמי סיכון CV – עובי האינטימה-מדיה של עורק התרדמה ומדד מסת החדר השמאלי. ממצאים דומים נמצאו במסלולי לחץ דם גם במבוגרים יותר כמו במחקר CARDIA) Coronary Artery Risk Development in Young Adults) בו נמצא שמסלול לחץ הדם גבוה בבגרות המוקדמת היה קשור בהסתיידות כלילית בגיל הביניים או במחקר בן 10 שנים שהראה שמסלול של ערכים גבוהים יותר של לחץ דם באנשים בגיל הביניים היה חזאי חזק לתמותה CV, תמותה מכל סיבה ואיבוד שנות חיים יותר על פי מדידה יחידה של לחץ הדם. זאת הסיבה שיש להתייחס בחוסר אמון לתוצאות של מחקרים כולל מחקר פרוספקטיביים שמתבססים על מדידת לחץ דם אחת בבסיס. מסתבר גם שבדומה לבאנשים מבוגרים רק מידת העלייה בלחץ הדם הסיסטולי ולא הדיאסטולי נמצאת בקורלציה טובה עם הנזק ה – CV התת-קליני.

כתיבת תגובה