האם יל"ד ממוסך או יל"ד ממוסך שאינו מאוזן על פי ABPM או מדידות בבית קשור בסיכון CV מוגבר? מטה-אנליזה.

תאריך: 01/07/2019

מטרת המטה-אנליזה היתה לבדוק את הערך הפרוגנוסטי של יל"ד ממוסך ויל"ד ממוסך שאינו מאוזן שמוגדרים ע"י ABPM או מדידות בבית. יל"ד ממוסך הוגדר כלחץ תקין במרפאה מתחת ל – 140/90 ממ"כ ביחד עם ערכים גבוהים במשך 24 שעות, במשך היום או הלילה בניטור אמבולטורי או בבית. התוצא הקליני כלל תמותה מכל סיבה או תמותה CV ואירועים עם וללא תמותה של אירועים CV, שבץ מוחיים, לבביים, כליליים וכלייתיים. נכללו 21 מחקרים פרוספקטיביים (עם 130,318 משתתפים). חולי יל"ד ממוסך היו עם ערכי לחץ דם גבוהים יותר במרפאה ב – 5.7/2.0 ממ"כ וב – 18.7/9.8 ממ"כ מחוץ למרפאה בהשוואה לאנשים עם לחץ דם תקין. יחסי הסיכון המצורפים והמובהקים של יל"ד ממוסך לעומת לחץ דם תקין היו 1.67 לתמותה מכל סיבה, 2.19 לתמותה CV ו – 1.71לאירועים CV עם וללא תמותה, 1.95 לשבץ מוחי, 1.76 לאירועים לבביים, 1.62 לאירועים כליליים ו – 3.85 לאירועים כלייתיים (כולם מובהקים). לא נמצאו הבדלים מובהקים בין המדידות בבית או המדידות ב – ABPM לגבי יחסי הסיכון לתמותה מכל סיבה ואירועים CV ללא תמותה. תוצאות העיבודים בתת-קבוצות בהתאם למצב הטיפול (ללא טיפול, טיפול או מעורב) וגישת הדגימות (אוכלוסייה או חולים שהופנו) היו דומים.

Zhang DY, Guo QH, An DW, et al. A comparative meta-analysis of prospective observational studies on masked hypertension and masked uncontrolled hypertension defined by ambulatory and home blood pressure. J Hypertens. 2019 Jun 18. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במטה-אנליזה זאת של מחקרי תצפית פרוספקטיביים נמצא שיל"ד ממוסך ויל"ד ממוסך שאינו מאוזן קשורים בסיכון גבוה לתמותה מכל סיבה, לתמותה CV ולאירועים CV וכלייתיים עם וללא תמותה. במחקרים לא נמצא כל הבדל בסיכון של יל"ד ממוסך או יל"ד ממוסך שאינו מאוזן על פי מדידות בבית או על פי מדידות ב – ABPM בהם דווח על תמותה מכל סיבה ואירועים CV אבל רק במספר מחקרים מועט השתמשו בשתי השיטות של מדידת לחץ דם מחוץ למרפאה. היות המחקר תצפיתי אינו מאפשר לקבוע האם יל"ד ממוסך בפני עצמו או יל"ד ממוסך שאינו מאוזן גורמים לעלייה בסיכון של סוג זה של יל"ד כמו שאין לנו עדיין כל מחקר שבו נמצא שטיפול ביל"ד ממוסך שאינו מאוזן יוריד את הסיכון ה – CV. בשלב הנוכחי נערכים מספר מחקרי התערבות אקראיים ומבוקרים בחולי יל"ד ממוסך בחולים שבעבר לא טופלו או באלו עם טיפול ביל"ד ממוסך שאינו מטופל.

פורסם בקטגוריה סקירה חודשית , מאת מערכת החברה ליתר לחץ-דם בישראל.

כתיבת תגובה