האם בריאות נפשית לקוייה קשורה ביל"ד בנשים?

תאריך: 01/07/2018

מטרת המחקר שבוצע באוניברסיטת קהילת וירג'יניה בריצ'מונד היתה למצוא קשר בין מצב הבריאות הנפשית ויל"ד בקרב נשים ואת ההשפעה המשולבת שלהם על הביקורים בבתי החולים. הנתונים נלקחו מתוך סקר שנערך בבתים ובו נכללו 9,137 נשים. נבדקו מדד מצב בריאות הנפש (הוגדר כלקוי, טוב ומצויין), לחץ הדם (כן, לא) וביקורים בביה"ח (כן, לא). נבנה גם משתנה בעל השפעה משותף למצב הנפשי ויל"ד. לאחר תיקנון לערפלנים נמצא שנשים שדיווחו על מצב נפשי לקוי היו בסיכון גבוה יותר ומובהק ליל"ד מאשר נשים שדיווחו על מצב נפשי טוב או מעולה. נשים שדיווחו על יל"ד ביחד עם מצב בריאותי לקוי היו בסיכון מוגבר ומובהק לביקורים בבתי החולים בהשוואה לנשים ללא יל"ד ומצב בריאות נפשית טוב או מצויין.

Rozario SS, Masho SW. The associations between mental ealth status, hypertension, and hospital inpatient visits in women in the U.S. Am J Hypertens. 2018 Apr 20. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

את הקשר שנמצא במחקר הנוכחי בין הבריאות הנפשית ויל"ד ניתן ליחס למצבי דחק כרוניים שמהווים מתווכים אפשריים במסילה בין מצב בריאות נפשית ויל"ד. במחקרים קודמים נמצא קשר מובהק בין בריאות נפשית לקויה ודחק כרוני בנשים שהוא עצמו יכול להיות קשור באורח חיים לקוי כמו שתיינות, עישון וצריכת מאכלים עתירי שומן וסוכר. במחקרים אחרים נמצא שדחק כרוני קשור ברגישות לתחלואה ע"י שינויים בתיפקוד האנדוקריני בנשים. קיימים גם ממצאים בספרות שמניחים שמספר גורמים נפשיים-חברתיים כמו דיכאון, חרדה, דיכוי הכעס קשורים ביחסים או במחויבות משפחתית שיכולים לתרום לפתוגנזה של מחלה CV בנשים. נתונים ממחקר Women’s Ischemia Syndrome Evaluation הראו שדחק גורם להפרעה במחזור הביוץ וקשור במחלה CV בנשים לפני חדילת אורח. גם בנפרד נמצא קשר בין מצב נפשי לקוי או יל"ד וביקורים בבתי חולים. במחקרים אלו נמצא גם שיל"ד היה מחלת לוואי השכיחה ביותר שקשורה באישפוז בקרב 30% מרשומות בתי החולים. יל"ד יכול להיות חזאי חשוב או להיות במקביל עם בריאות נפשית לקויה ולכן קיים צורך לגילוי מוקדם והתערבות בהפרעות בריאות נפשית. למרות היות המחקר מסוג "חתך" אני מניח שיש קשר בין בריאות נפשית לקוייה ויל"ד אבל השאלה מי הגורם למי נשארת בלתי פתורה.

כתיבת תגובה