האם שכיחות מוגברת של מיקטעי QRS צרים או מחורצים (notching) מעידה על היפוך היחס בין ערכי לחץ הדם בשינה לבין ערכי לחץ הדם בשעות הערות (reverse dipping)?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/06/2017

 

מטרת המחקר התורכי היתה לבדוק את הקשר בין מאפייני לחץ הדם במשך 24 שעות לבין קיום של מקטעי QRS צרים או מחורצים באק"ג (תמונה). נכללו במחקר 338 חולי יל"ד חדשים שלא טופלו לעולם ללא LVH וזוהו כ – dippers, nondippers ו – reverse dippers ב – ABPM. נערכה השוואה לשכיחות של מקטעי QRS שונים אלו באק"ג. השכיחות של מקטעי ה – QRS השונים היתה גבוהה יותר באופן מובהק באלו עם "צניחת" שינה הפוכה בהשוואה לאלו עם "צניחה" תקינה (37.7% לעומת 20.6%). לאחר עיבוד ברגרסיה רמת-מישתנים נמצא שלחץ הדם הסיסטולי בשינה הוא חזאי עצמאי ומובהק למקטעי QRS השונים. חזאים אחרים של מקטעי QRS אלו היו לחץ הדם הדיאסטולי בזמן הערות וגיל. יתרה מכך, מקטעי QRS אלו נמצאו כחזאים עצמאיים ומובהקים של "צניחה" הפוכה בחולי יל"ד.

Eyuboglu-J-Am-Soc-Hypertens-2017

Eyuboglu M, Karabag Y, Karakoyun S, et al. The effect of circadian blood pressure pattern on presence of fragmented QRS complexes in hypertensive subjects, J Am Soc Hypertens. 2017, Jun 14  [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

מקטעי QRS שונים מעידים על הפרעה בהולכה החדרית ועל צלקת בשריר הלב בגלל פיברוזיס וקשורים בתחלואה CV כולל מחלה כלילית, אי ספיקת לב, מחלת לב מלידה ותסמיניי הפרעות קצב מולדות. הם גם קשורים בהגדלת מסת החדר השמאלי ו – LVH בחולי יל"ד ובעליית לחץ הדם בשינה. הסיבה העיקרית ל – LVH היא הצטברות מואצת של סיבי קולגן ותשתית רקמת חיבור בשריר הלב והשכיחות הגבוהה של מקטעי QRS יכולה להופיע עוד בשלבים המוקדמים לפני הופעת השינויים הקלאסיים של LVH באק"ג. בנוסף, מקטעי QRS שונים בחולי יל"ד מעידים כפי שנמצא במחקר הנוכחי היפוך ה"צניחה" הלילית בלחץ הדם לעומת "צניחה" תקינה. מכאן, שיעור גדול של מקטעי QRS מסוג זה באק"ג מאפשרים לנו גם ללא ביצוע ABPM לאבחן reverse dipping עם כל המשמעות הפרוגנוסטית של ממצא זה.

כתיבת תגובה