האם רמה בסיסית גבוהה של HDL היא חזאית לסיכון להיפונתרמיה בטיפול ביל"ד? – עיבוד ממחקר SPRINT.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 30/06/2017

מטרת העיבוד שנערך במחקר SPRINT ע"י חוקרים ישראלים היתה לזהות גורמי סיכון להיפונתרמיה (שווה או נמוך מ – 130 מ"אק/ליטר) על פי הנתונים הבסיסיים הדמוגרפיים, הקליניים והמעבדתיים של מחקר SPRINT שבו נכללו 9,361 משתתפים ותופעות לוואי שקשורות בהיפונתרמיה. אימות התוצאות נערך בעוקבה עצמאית של NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) משנים 2005 עד 2010 (16,501 משתתפים). בעיבודי מודל שונים נמצא שערך גבוה של HDL בבסיס (שווה או מעל 62 מ"ג/ד"ל) היה חזאי מובהק להיפונתרמיה עתידית. בעיבוד רגרסיבי רב-מישתנים נמצא ששיעור אירועי ההיפונתרמיה עלו באופן מובהק במשתתפי SPRINT עם החמישון העליון ביותר בבסיס של HDL (יחס סיכון שווה ל –2.8) והיו קשורים גם באופן מובהק בתופעות הלוואי הרציניות שקשורות בטיפול (יחס סיכון של 1.6). ממצא זה אומת גם בעוקבת NHANES (יחס סיכון מובהק של 2.5).

Israel A, Grossman E. Elevated high density lipoprotein cholesterol is associated with hyponatremia in hypertensive patients. Am J Med. 2017 Jun 13. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא בפעם הראשונה שעלייה ב- HDL (שווה או מעל 62) קשורה בסיכון להיפונתרמיה בשני המגדרים. במחקרים קודמים נמצא שטיפול בתיאזידים, נשים קשישות, BMI נמוך וגיל מבוגר יותר הם גורמי סיכון להיפונתרמיה. אבל לפי תוצאות מחקר זה רמת HDL מוגברת הוא חזאית טובה יותר מהאחרים כולל להיפונתרמיה משימוש בתרופות פסיכיאטריות. היפונתרמיה כרונית קשורה בירידה קוגניטיבית והפרעות בהליכה ובעיבוד הנוכחי נמצא שיעור לא קטן של תופעות לוואי חמורות בעיקר התעלפויות שכולם היו קשורות ברמה גבוהה של HDL. הקשר השלילי של HDL מפתיע היות וכולנו יודעים את ההשפעות החיוביות שלו לא רק על הסיכון ה – CV אלא גם כנוגד דלקת, נוגד קרישה ועוד. הסבר אפשרי לקשר בין HDL גבוה להיפונתרמיה הוא שלאנשים עם רגישות יתר לקולטן של ההורמון נוגד הדיורזיס (arginine vasopressin – AVP) ומועדים להיפונתרמיה יש גם HDL גבוה. אפשרות זאת מתבססת על מחקרים בהם נמצא שפולימורפיזם של הגן האנושי של הקולטן קשור בעליית ה – BMI והיקף המותניים שקשורים באופן הפוך עם רמת ה – HDL. קיימת גם אפשרות שרמות גבוהות של ה – c-terminal מהפרו-הורמון של AVP משקפות רגישות נמוכה של קולטני ה – AVP וקשורות בהתפתחות של השמנה בטנית והתסמונת המטבולית ועוד. החוקרים מניחים שכדי לברר את המנגנון שקשור בין רמה גבוהה של HDL להיפונתרמיה יהיה צורך לאסוף נתונים ממחקרים מסוג genomewide כדי לגלות פולימורפיזם שנמצאים בחוסר שיווי משקל בין אנשים עם רגישות להיפונתרמיה כמו למשל פולימורפיזם של גנים שמעורבים במסלול הרגולציה של AVP. מה שאני למדתי מהעיבוד הנוכחי הוא שיש לבצע מעקב תכוף יותר אחרי רמת הנתרן בעיקר בנשים מבוגרות על רמה גבוהה של HDL בכלל אבל בעיקר באלו שמקבלים טיפול דיורטי.

כתיבת תגובה