האם סמני דלקת משמשים כמתווכים בהשפעת לחץ הדם על הסיכון לאירועים מוחיים בקרב נשים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 10/07/2016

מטרת המחקר שבוצע במסגרת Women's Health Study האמריקאי היתה לבדוק את תפקידם של סמני דלקת על הפתופיזיולוגיה של שבץ מוחי לפי הסטטוס של יל"ד. דגימות דם ל- hsCRP, ל – sICAM-1 (soluble intercellular adhesion molecule 1) ופיברינוגן נלקחו מ – 27,330 נשים בריאות בבסיס עם מעקב מ – 1992 ועד 2013. נלקחו דיווחים אישיים על יל"ד, גורמי סיכון קרדיו-וסקולריים וגורמי סגנון חיים. אירועי השבץ המוחי עודכנו כל שנה ע"י שאלונים ואושרו ע"י רישומים רפואיים. תוך 477,278 חיי-אדם אירעו 629 מקרים של שבץ. רבעוני ה-  hsCRP הגבוהים ביותר היו קשורים ביחס סיכון מובהק של 1.77 בסיכון מוגבר לאירועי השבץ המוחי בכללותם ואלו של sICAM-1 ביחס סיכון מובהק של 1.28 לאחר תיקנון לערפלנים. לא נמצא קשר מובהק בין הסיכון לאירוע מוחי לבין פיברינוגן.  הרבעון העליון של  hsCRP היה קשור בסיכון מוגבר אבל לא מובהק לשבץ מוחי בין נשים עם קדם יל"ד או יל"ד.

Jiménez MC, Rexrode KM, Kotler G, et al. Association between markers of inflammation and total stroke by hypertensive status among women. Am J Hypertens. 2016 May 28. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי נמצא קשר חיובי בין  hsCRP ו – sICAM-1 והסיכון לאירועי השבץ המוחי הכללי (מרביתם מסוג איסכמי) בנשים ללא מחלה קרדיו-וסקולרית בבסיס. סמני דלקת אלו היו קשורים בסיכון מוגבר לשבץ מוחי רק בנשים עם יל"ד בהשוואה לנורמוטנסיביות ללא כל קשר לרמות הסמנים הדלקתיים. ההנחה היא שסמני דלקת אלו משמשים כמתווכים בהשפעת יל"ד על השבץ המוחי. כידוע, עלייה בלחץ הדם קשורה עם סביבה פרו-אתרו-טרומבוטית בגלל עיצוב וסקולרי מחדש, קשיות וסקולרית ותרומה דלקתית לחסימה עורקית ולסיכון לאירוע איסכמי. שני הסמנים . hsCRP ו – sICAM-1 הוצעו כמנגנונים שמונחים ביסוד קשר זה ע"י הפעלת הקסקדה הדלקתית ופעולה הדדית עם האנדותל ותאי השריר החלק שמסתיימים ביצירת תאי קצף, בהפרעה לתיפקוד האנדותל ובייצוב הרובד. נתוני מחקר זה מניחים שריכוזי hsCRP ו – sICAM-1 יכולים להגביר את הסביבה הפרו-אתרו- טרומבוטית בקרב חולי יל"ד. במחקר הנוכחי לא נמצא קשר בין פיברינוגן (קשור בסיכון לשבץ מוחי דרך מנגנון אתרוסקלרוטי שקשור בצמיגות הדם ונזק לתאי האנדותל) והסיכון לשבץ מוחי.

כתיבת תגובה