האם למסת החדר השמאלי יש השפעה על יעד הורדת לחץ הדם הדיאסטולי בחולים כליליים?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 10/07/2016

מטרת המחקר הקנדי היתה להדיר מהו לחץ הדם הדיאסטולי האופטימלי בחולים כליליים ללא הפרעה לזרימת הדם הכלילי. מסת החדר השמאלי נמדדה ב – 92 חולים כליליים בהם נמדדה זרימת הדם בעורק השמאלי הקדמי היורד (LAD) שהוערכה מקוטר העורק ולחץ הדם הדיאסטולי דיסטאלית להיצרות הכלילית. לא היתה כל זרימה כלילית באנשים עם לחץ דיאסטולי של 70 ממ"כ. בלחץ דם דיאסטולי שווה או מעל 75 ממ"כ היתה זרימת הדם הכלילית נמוכה באופן מובהק באנשים עם מסה גדולה יותר של החדר השמאלי (מעל חציון של 83 גרם למטר מרובע). QRS וולטז' (חיבור בין SV1 – ו – R ב – V6) בהיעדר LVH הגדיר חולים עם זרימה כלילית נמוכה ומובהקת בלחץ דיאסטולי שווה או מעל 80 ממ"כ. בעיבוד רב-משתנים נמצא שמסת החדר השמאלי היא גורם קובע ומובהק של הזרימה הכלילית לאחר תיקנון ללחץ הדם הדיאסטולי ולחומרת המחלה הכלילית. למסת החדר השמאלי יש השפעה עיקרית על הזרימה הכלילית כאשר לחץ הדם הדיאסטולי שהוא שווה או נמוך מ – 70 ממ"כ. בעיבוד רב משתנים נמצא אישור לאינטראקציה בין מסת החדר השמאלי ללחץ הדם הדיאסטולי.

Rabkin SW, Shiekh IA, Wood DA. The impact of left ventricular mass on diastolic blood pressure targets for patients with coronary artery disease.

Am J Hypertens. 2016 Jun 16.. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

זרימת הדם הכלילית בזמן הדיאסטולה מושפעת בדרך כלל מלחץ הדם הדיאסטולי או מלחץ הזילוף של שריר הלב. מצד שני, למידת ההיצרות הכלילית יש השפעה חשובה על לחץ הזילוף של שריר הלב דיסטלית לחסימה, על זרימת הדם הקו-לטרלית ועל הוויסות העצמי הווסקולרי שמשמרים את הזרימה דרך העורקים הכליליים באפיקרד ע"י הרחבתם כאשר קיימת ירידה בלחץ הזילוף.  גורם חשוב שלא נלקח בחשבון בטיפול ביל"ד במחלה כלילית הוא מסת החדר השמאלי. אנו מתייחסים ל – LVH לקביעת מידת פגיעת לחץ הדם בלב ובהתאם, על מידת נמרצות הטיפול. להורדת לחץ הדם הדיאסטולי במרפאה מתחת ל – 70 ממ"כ יש השפעה מכרעת על זרימת הדם הכלילית תוך סיכון להופעת עקומת J. נתון נוסף שיש להתייחס אליו בהורדת לחץ הדם הדיאסטולי בחולים כליליים הוא מסת החדר השמאלי שניתן להערכה באופן קליני ע"י וולטז' ה – QRS באק"ג. לחולים כליליים עם  לחץ דם דיאסטולי גבוה מ – 70 ממ"כ ועם מסת חדר שמאלי גבוהה יותר (גם אם עדיין אין  LVH) יש זרימת דם כלילית נמוכה יותר ולכן יש להיזהר יותר בהורדת לחץ הדם בהם. ההנחה היא שהורדת לחץ הדם ארוכת הטווח תשפיע גם על הורדת מסת החדר השמאלי ולכן גם על שיפור בזרימת הדם הכלילית.

כתיבת תגובה