טיפול התחלתי ולא ממושך ביל"ד קשור בסיכון מוגבר לנפילות בקשישים.

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 04/06/2015

מטרת המחקר מסוג מקרה- crossover שהוצג בכנס השנתי של החברה האמריקאית ליל"ד שהתקיים ביו יורק ב – 15-19 למאי 2015 היתה לבדוק את ההשפעות של הוספת תרופה ליל"ד ממשפחה חדשה על הסיכון לנפילות עם פציעות חמורות בקרב מדגם אקראי של 5% מ – US Medicare. נכללו במחקר מוטבי Medicare מגיל 65 עד 110 שהגישו תביעה על פציעה חמורה בין 2007 ל – 2012. הגדרת פציעה חמורה מנפילה התבססה על אישפוז בחדר מיון או במחלקה עם קוד ששלל שבר פתולוגי וללא קשר לתאונת דרכים. במדגם נכללו 90,127 מוטבי ה – Medicare שסבלו מפציעה חמורה עקב נפילה (גיל ממוצע 80.8, 76.1% נשים). הסיכון לפציעת נפילה חמורה עלה תוך 15 יום לאחר תחילת נטילת התרופה ליל"ד עם יחס הסתברות מובהק של 1.36. טיפול תרופתי ביל"ד מעבר ל – 15 יום לא היה קשור בסיכון לפציעת נפילה חמורה. גם הוספת תרופה חדשה לחולי יל"ד מטופלים תרופתית היתה קשורה בעלייה מובהקת של 16% בפציעת נפילה חמורה תוך 15 הימים להתחלתה.

Shimbo D, Bowling CB, Levitan E, et al. Risk of serious fall injuries after initiation of antihypertensive medications in older adults. J Am Soc Hypertens 2015; 9(suppl 4):e15

הערת פרופ' יודפת
במחקר הקודם הבאתי נתונים ממחקר שבו לא נמצא כל קשר בין טיפול ממושך ביל"ד לבין נפילות בקשישים. כאשר סיימתי את הדיון במחקר הנ"ל כאשר עוד לא ידעתי על המחקר הנוכחי כתבתי: " עם כל זאת יש לזכור שמתן טיפול חדש יכול בהחלט לגרום לירידה מוגזמת בלחץ הדם ולנפילות". תוצאות המחקר הנוכחי שנערך בקרב מדגם גדול של אוכלוסיית ארה"ב מראות שהתחלת טיפול בתרופה חדשה או הוספתה לתרופות אחרות קשורים בסיכון מוגבר של 36% לפציעת נפילה חמורה בהשוואה לבקרה. לא נמצא גם כל קשר בין הנפילות של משפחת התרופה שהוספה לבין המאפיינים הבסיסיים, לבין משפחת התרופה ליל"ד או למספר משפחות התרופות שבהם התחילו את הטיפול. בנוסף, שיעור התמותה המצטברת במשך 90 יום עלה בהמשך הימים לאחר פציעת הנפילה. אחת המגרעות של המחקר היא שלא נבדקה התחושה לפני הנפילה – האם היא נבעה פשוט מתחושת סחרחורת ללא שינוי בלחץ הדם? או שהנפילה היתה קשורה ישירות בירידה בלחץ הדם מלווה בתחושה של "טרום עילפון"? האם זה קרה לאחר ארוחה שגורמת לצניחת לחץ הדם? השאלה שלי היא האם הפיתרון לכך הוא ליטול את התרופה החדשה בערב? מכל מקום, ממצאי מחקר זה מחייבים אותנו להיות מודעים לסיכון זה בקשישים-ישישים ולחשוב פעמיים לפני תחילה או הוספה של תרופה חדשה.

כתיבת תגובה