האם שינה ארוכה או קצרה מדי קשורה בסיכון לשבץ מוחי בחולי יל"ד?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 04/06/2015

מטרת המחקר האמריקאי שמומן ע"י ה – NIH והוצג בכנס השנתי של החברה האמריקאית ליל"ד שהתקיים ביו יורק ב – 15-19 למאי 2015, היתה לבדוק השפעה של משך השינה (קצרה או ארוכה) על הסיכון לשבץ מוחי בחולי יל"ד. הנתונים נאספו מ – National Health Interview Survey (2004-2013) שהוא מחקר "חתך" מתמשך של מבוגרים שאינם גרים במוסדות שבו נלקחו גם פרטים חברתיים-דמוגרפיים ואבחנות רופא על מחלות כרוניות. במחקר הנוכחי הוכנסו רק חולים שהצהירו שאבחנת יל"ד נאמרה להם ע"י רופא או איש רפואה אחר. שינה מתחת ל-5 שעות הוגדרה "קצרה", שינה תקינה (7-8 שעות) ושינה "ארוכה" מעל 8 שעות. אבחנת שבץ מוחי דווחה ע"י החולים עצמם. נכללו במחקר 203,794 חולי יל"ד בגיל ממוצע של 60, BMI ממוצע 30, 50.2% היו נשים, 15.4 שחורים ו – 78.6% לבנים. השכיחות המובהקת של שבץ מוחי היתה 11.2% בקרב קצרי השינה מאד, 5.7% בקרב קצרי השינה, 13.6% בקרב מאריכי השינה ו – 5.4% בקרב אלו עם שינה תקינה. לאחר תיקנון רגרסיבי לוגיסטי (למשתנים דמוגרפיים, מחלות נלוות, עישון, אלכוהול ורמת הפעילות הגופנית) נמצא שבהשוואה לאלו עם שינה רגילה היה יחס הסתברות מובהק לשבץ מוחי 1.83 בחולי יל"ד קצרי השינה ו – 1.74 בארוכי השינה.

Akinseye O, Ojike N, Williams SK, et al. Increased risk of stroke among hypertensive patients with abnormally short sleep duration: Analysis of the National Health Interview Survey. J Am Soc Hypertens 2015;9(suppl 4):e3

הערת פרופ' יודפת
תוצאות המחקר הראו שהן שינה קצרה מדי והן שינה ארוכה מדי קשורים בסיכון גבוה לשבץ מוחי. לאחר הצגת המחקר התעורר דיון מה קדם למה "הביצה או התרנגולת?" על כך ענה החוקר הראשי שבגלל היות המחקר מסוג "חתך" לא ניתן לקבוע סיבתיות אבל נראה ששינה בלתי מספקת קשורה בעליית סמני דלקת וגורמים קרדיו-וסקולריים. אחרים ביקשו לדעת האם לחץ הדם הגבוה היה שונה בהתאם לקטגוריות השונות של משך השינה, איך משפיעים מאפייני השינה על אירועים קרדיו-וסקולריים אחרים, האם יש קשר כל שהוא עם עובדי לילה והאם הקשר בין שבץ מוחי למשך השינה יתקיים גם באנשים ללא יל"ד. אני מפקפק בכל תהליך המחקר ואיני מאמין שבני אדם יודעים להגדיר במדויק מהו משך השינה שלהם ובכלל אני מטיל ספק במהימנות של מחקרים שמושתתים על שאלונים.

כתיבת תגובה