האם נשים עם יל"ד בעיקר בהריונן הראשון נמצאות בסיכון CV מוגבר?

תאריך: 01/08/2018

מטרת המחקר שבוצע ע"י חוקרים מבוסטון היתה לבדוק את הקשר בין יל"ד בהיריון וגורמי הסיכון ה – CV של האם ואת המסלול של התפתחות גורמי הסיכון לאחר הלידה. נכללו במחקר ה – Nurses' Health Study II 58,671 נשים ללא מחלה CV או גורמי סיכון בעלי עניין בבסיס. נערך מעקב של נשים שדיווחו על  התפתחות של יל"ד כרוני, היפרכולסטרולמיה וסוכרת מסוג 2 מהלידה הראשונה ועד 2013. ממוצע המעקב נע בין 25 ל – 32 שנים. בעיבוד הרב-מישתנים להערכת יחסי הסיכון נערך תיקנון לערפלנים קדם-הריוניים. נשים שסבלו בהיריון הראשון שלהם מיל"ד הריוני (2.9%) או מקדם רעלת ההיריון (preeclampsia) בהשוואה לנשים ללא יל"ד בהיריון סבלו מעלייה בשיעור של יל"ד כרוני (יחס סיכון מובהק של 2.8 ביל"ד הריוני ויחס סיכון מובהק של 2.2 בקדם רעלת ההיריון), של סוכרת מסוג 2  (יחסי סיכון מובהקים של 1.7 ו – 1.8 בהתאמה) ושל היפרכולסטרולמיה (יחסי סיכון מובהקים  של 1.4 ו – 1.3 בהתאמה). יחס הסיכון ליל"ד כרוני היה החזק ביותר תוך 5 השנים לאחר הלידה הראשונה. יל"ד חוזר בהריונות הבאים העלה עוד יותר את הסיכונים של כל נקודות הסיום.

Stuart JJ, Tanz LJ, Missmer SA, et al. Hypertensive disorders of pregnancy and maternal cardiovascular disease risk factor development: An observational cohort study. Ann Intern Med. 2018 Jul 3. [Epub ahead of print]

הערת פרופ' יודפת

ממצאי המחקר הנוכחי מראים שהיסטוריה של יל"ד הריוני או קדם-רעלת ההיריון בהיריון הראשון קשורים בהתפתחות של יל"ד כרוני בשיעור גבוה פי 2-3 ומעלייה של 70% ו-30% של סוכרת מסוג 2 והיפרכולסטרולמיה בהתאמה. ממצאי מחקר זה מאשרים גם ששיעור העלייה בגורמי הסיכון ה – CV אינה מוגבלת לקדם-רעלת ההיריון אלא שהם קיימים לאורך כל ההיריון ובכל סוגי העליות בלחץ הדם. עדיין לא ברור האם יל"ד בהיריון חושף גורמי סיכון שהיו לפני ההיריון דרך "דחק" ההיריון או האם הוא גורם לנזק לאנדותל או לאברים שמשנה את מסלול האישה לפתח גורמי סיכון CV. לנשים שמפתחות קדם-רעלת ההיריון יש ערכי לחץ דם גבוהים במקצת ופרופיל דיסליפידמי לפני ההריון ויתכן שקדם-הרעלת חושף מסלול תת-קליני להתפתחות של יל"ד כרוני והיפרכולסטרולמיה שקדמו להיריון. מכל מקום, לא משנה אם הקשר הוא הוא רק מקביל או שהוא סיבתי יש להתייחס להיסטוריה של יל"ד בהריון כגורם סיכון מוגבר למחלה או לאירועים CV. גורם הסיכון הזה נמשך שנים ולמניעה יש לטפל בשיפור סגנון החיים ובכל גורם סיכון נוסף שקיים בפני עצמו. המגבלה העיקרית של מחקר זה שהוא התבסס כולו על דיווחי האחיות כולל גורמי הסיכון לפני ההיריון, סוגי ההפרעות בלחץ הדם בהיריון והאבחנה של יל"ד כרוני.

כתיבת תגובה