האם הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ במחקר SPRINT MIND היתה קשורה בהורדה מובהקת בסיכון לירידה קלה בקוגניציה בהשוואה להורדה מתחת ל – 140 ממ"כ?

תאריך: 01/08/2018

בכנס 2018 של החברה הבין לאומית לאלצהיימר הוצגה תוצאה של מעקב ממוצע של 2.5 שנים של טיפול ביל"ד בכל הגילים לגבי ההיארעות של הפרעה קוגניטיבית קלה במחקר SPRINT MIND. כידוע, מטרת SPRINT היתה לבדוק את השפעת הורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ לעומת הורדה מתחת ל – 140 ממ"כ בחולי יל"ד עם לפחות גורם סיכון נוסף על האירועים ה – CV.  מרבית מהמשתתפים במחקר מילאו לפני תחילתו שאלונים להערכת הקוגניציה, בחלקם גם תוך המחקר ובמרביתם בסוף המעקב שנמשך עד יוני 2018 גם לאחר סיום המחקר הקליני באוגוסט 2015. העיבוד הנוכחי כלל 4,678 משתתפים עם התוויה אקראית להורדת לחץ הדם מתחת ל – 120 ממ"כ ו – 4,683 להורדה מתחת ל – 140 ממ"כ (יש לזכור שמדידות לחץ הדם נערכו באופן אוטומטי במרבית המקרים ללא נוכחות של איש צוות). הגיל הממוצע היה 57.9, כשליש מעל גיל 75 וכשליש היו נשים. במחקר נמצאה ירידה לא מובהקת של 15% בסיכון היחסי לדמנציה אבל הממצאים לגבי הקוגניציה היו שונים. הפרעה קלה בקוגניציה נמצאה בקרב 285 אנשים בקבוצת הטיפול הנמרץ לעומת 348 מקרים בקבוצת הטיפול הרגיל. המשמעות היא – ירידה מובהקת של 19% בסיכון היחסי כאשר הירידה האבסולוטית היתה 1.5%.

Williamsom J, et al. Alzheimer's Association International Conference (AAIC) 2018. Abstracts 27525 and 27526, presented July 25, 2018.

הערת פרופ' יודפת

תוצאות המחקר הנוכחי מראות בפעם הראשונה שלהורדה נמרצת בלחץ הדם הסיסטולי יש השפעה על הורדת הסיכון להפרעה קוגניטיבית קלה. כל המחקרים הקודמים שעסקו בהשפעת איזון לחץ הדם על הקוגניציה לא הניבו תוצאות חיוביות. ממוצע לחץ הדם שהושג ע"י הטיפול הנמרץ היה 121.4 לעומת 136.2 ממ"כ בטיפול הרגיל שזהו פער גדול מאד למרות בחלק מהחולים ערכי לחץ הדם הסיסטולי היו גם מעט גבוהים מ – 120 ממ"כ. להורדה נמרצת זאת יש כמובן תופעות לוואי גדולות יותר (4.7% לעומת 2.5%) שכללו בעיקר היפוטנסיה, עילפון, הפרעות באלקטרוליטים ופגיעה בכליות ללא נפילות או ברדיקרדיה מוגברות בטיפול הנמרץ. אבל לא נמצא הבדל מובהק בהיארעות של תופעות לוואי חמורות כפי שלא נמצא הבדל בשיעור תופעות הלוואי בהקשר לגיל כולל תת הקבוצה של חולים מגיל 75 ומעלה. באותו כנס הוצגה עבודה שבה 673 משתתפים במחקר SPRINT MIND עברו MRI של המוח כאשר נקודת הסיום הראשונית היתה שינויים בנפח הלקויות בכלל החומר הלבן ובנפח הכללי של המוח. מעקב חוזר של ה – MRI בוצע בקרב 454 מהם במשך חציון ממוצע של 3.98 שנים. בתת-מחקר זה נמצאה עלייה בנפח הלקויות בחומר הלבן בשתי הקבוצות אבל העלייה היתה פחותה באופן מובהק (0.28 ס"מ3 לעומת 0.92 ס"מ3 ) בקבוצת הטיפול הנמרץ. לא נמצא כל הבדל מובהק בשינויים בנפח המוח הכללי (27.3 ס"מ3 בטיפול הנמרץ לעומת 24.8 ס"מ3 בטיפול הרגיל). שינויים בחומר הלבן מעידים לרוב על מחלת כלי הדם הקטנים שקשורה בסיכון מוגבר לשבץ מוחי, דמנציה ותמותה גבוהה אבל גם לכל סוגי הדמנציה בעיקר לדמנציה וסקולרית. ההנחיות החדשות האמריקאיות העלו את הסף להורדת לחץ הדם הסיסטולי במרפאה ל – 130 ממ"כ כמדידה תואמת ל – 120 ממ"כ בהתחשב שמרבית המדידות עדיין מבוצעות ידנית. גם ההנחיות האירופיות החדשות שהן הרבה יותר שמרניות  מציעות הורדת לחץ הדם הסיסטולי במרפאה מתחת ל – 130 ממ"כ אם היא נסבלת. העתיד יגיד האם דבקות בהנחיות אלו יצליחו להוריד באופן מובהק את הסיכון לכלל האירועים ה – ,CV להידרדרות בקוגניציה ולהתפתחות של דמנציה.

כתיבת תגובה