האם יל"ד ממוסך שאינו מאוזן קשור בסיכון מוגבר לתמותה בהשוואה ליל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן ויל"ד קבוע מאוזן?

תאריך: 31/12/2018

מטרת המחקר האיטלקי היתה להעריך את הפרוגנוזה ארוכת- הטווח של יל"ד של החלוק הלבן ויל"ד ממוסך בחולי יל"ד קשישים מטופלים.  החולים נבדקו בשנת 2006 והתבקשו לחזור כעבור 10 שנים כדי לבדוק את שיעור ההישרדות. הקריטריונים העיקריים להכללה במחר היו: גיל שווה או מעל 65, אבחנה קודמת של יל"ד ובדיקת ABPM. כולם היו מטופלים בתרופות ליל"ד. מאפייני אלו שנכללו בבסיס: גיל ממוצע 71.2, 53.3% נשים, 15.1% עם יל"ד קבוע היו מאוזנים, 35.8% סבלו מיל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן (יל"ד במרפאה שווה או מעל 140/90 ממ"כ ולחץ דם נמוך מ – 120/80 ממ"כ במשך 24 שעות), 10.8% מיל"ד ממוסך שאינו מאוזן (במרפאה נמוך מ – 140/90 ממ"כ ושווה או גבוה מ – 130/80 ממ"כ ב – 24 שעת) ו – 38.3% מיל"ד קבוע שאינו מאוזן (במרפאה נמוך מ – 140/90 ממ"כ ושווה או גבוה מ – 130/80 ממ"כ ב – 24 שעות). תוך 10 שנים נפטרו 33 (26.7%) מהמשתתפים. אלו שנפטרו היו מבוגרים יותר, טופלו תרופתית ב"נמרצות" נמוכה יותר ושרמות ה – HDL ו – eGFR היו נמוכות יותר. תיקנון למישתנים נלווים הראה שיחס הסיכון המובהק לתמותה באלו עם יל"ד ממוסך היה 12.3, ביל"ד קבוע שאינו מאוזן – 4.84, בהשוואה ליל"ד קבוע ומאוזן בעוד שלא נמצא כל קשר עם יל"ד של החלוק הלבן שאינו מאוזן.

Spannella F, Filipponi A, Giulietti F, et al. Prognostic role of masked and white-coat hypertension: 10-Year mortality in treated elderly hypertensives. J Hum Hypertens. 2018 Dec 5.

הערת פרופ' יודפת

במחקר הנוכחי שמבוסס על תצפית של 10 שנים בחולי יל"ד קשישים שמטופלים ביל"ד נמצא שהסיכון לתמותה תוך שנות המעקב היה גבוה בחולים עם יל"ד ממוסך שאינו מאוזן ואפילו יותר מיל"ד קבוע שאינו מאוזן בהשוואה ליל"ד קבוע מאוזן בעוד שיל"ד של החלק הלבן שאינו מאוזן לא היה קשור בסיכון לתמותה. במחקרים קודמים נמצא שקשישות מהווה סיבה חשובה ליל"ד ממוסך, טיפול בלתי מספיק ואיחור באבחנה של יל"ד ממוסך קשורים בשכיחות גדולה יותר של פגיעה באברי מטרה. יתרה מכך, יל"ד ממוסך קשור בהיארעות גדולה יותר של אירועים CV. על הקשר בין יל"ד של החלוק הלבן עם הסיכון לתמותה שלא נמצא בעיבוד הנוכחי קיימים תוצאים מנוגדים.  במחקר PAMELA שנערך בגילאי 25-74 היה יל"ד של החלוק הלבן קשור בהפרעות מטבוליות בהשוואה לנורמוטנסיביים, בשכיחות גדולה יותר של פגיעה באברי מטרה, באירועים CV ותמותה. חסרונו של המחקר הנוכחי במיעוט משתתפים, בהיעדר פרטים על הפגיעה באברי מטרה, על האירועים ה – CV ועל סיבת המוות. מכל מקום, תפקידנו להחדיר לעמיתנו ברפואה הראשונית שקיימת חשיבות גדולה לאיבחון יל"ד ממוסך שניתן לבצע גם ע"י מדידות ביתיות במידה וקיים קושי לבצע ABPM.

 

כתיבת תגובה