האם הקלסיפיקציה של לחץ הדם על פי הנחיות 2017 ACC/AHA יכולה לזהות מבוגרים צעירים בסיכון גבוה יותר לאירועים CV?

תאריך: 31/12/2018

מטרת העיבוד הנוכחי בנתוני מחקר  Coronary Artery Risk Development in Young Adults (ובקיצור  CARDIA ) הייתה לבדוק האם מבוגרים צעירים מגיל 40 שמפתחים יל"ד נמצאים בסיכון גדול יותר לאירועים CV בהשוואה לאלו שנשארים עם לחץ דם תקין.

CARDIA הוא מחקר עוקבה פרוספקטיבי שהחל בשנת 1985 ב – 4 איזורים בארה"ב. מדידת לחץ הדם הראשונה היתה בגיל קרוב ל -40 לא מעליו. לחץ דם ללא טיפול תקין (נמוך מ – 120 ממ"כ סיסטולי ונמוך מ – 80 ממ"כ). לחץ דם מוגבר (בין 120-129 ממ"כ סיסטולי ונמוך מ -80 ממ"ד דיאסטולי), יל"ד דרגה 1 (130-139/80-89 ממ"כ) ויל"ד דרגה 2 (סיסטולי שווה או מעל 140 ממ"כ ודיאסטולי שווה או מעל 90 ממ"כ).

התוצאים הראשוניים של האירועים ה – CV: מחלה כלילית ללא ועם תמותה, אי ספיקת לב, שבץ מוחי, TIA או התערבות למחלת עורקים היקפית שהוערכו במשך אוגוסט 2015.

בעוקבה הסופית נכללו 4,851 מהם היו 2,574 ללא יל"ד, 445 עם לחץ דם מוגבר, 194 בדרגה 1 ו – 638 בדרגה 2. הגיל הממוצע היה 35.7, 55% נשים ו – 50% אמריקאים-אפריקאים. רק 4% מהם היו בטיפול ביל"ד. במעקב חציוני של 18.8 שנים היו 228  אירועים CV  (מהם 109 מחלה כלילית, 63 שבץ מוחי, 48 אי ספיקת לב ו – 8 מחלת עורקים היקפית) .

יחסי הסיכון להיארעות המובהקים ה – CV בלחץ דם תקין היו 1.37,  ושל  2.74 ללחץ דם מוגבר, 3.15 ליל"ד דרגה 1 ו – 8.04 ליל"ד דרגה 2 לכל 1,000 חיי אדם.

לאחר עיבוד במודלים רבי-משתנים עם תקנון לערפלנים אפשריים נמצא שיחסי הסיכון המובהקים לאירועי CV בהשוואה לאלו עם לחץ דם תקין היו של –1.67 בלחץ דם מוגבר, ל -1.75 ליל"ד בדרגה 1 ול – 3.49 ליל"ד בדרגה 2.

Yano Y, Reis JP, Colangelo LA, et al. Association of blood pressure classification in young adults using the 2017 American College of Cardiology/American Heart Association Blood Pressure Guideline with cardiovascular events later in life. JAMA 2018;320:1774-1782.

הערת פרופ' יודפת

בעיבוד הנוכחי שהתבסס על תוצאות של מחקר פרוספקטיבי נמצא שהתייחסות לקטיגוריות של הנחיות 2017 ACC/AHA BP מגלה ששתי הדרגות של יל"ד לפני גיל 40 היו קשורות באופן מובהק באירועים CV בהשוואה לאלו עם לחץ דם תקין. ממצא זה בלט במיוחד אחרי 10 שנות מעקב. יל"ד בדרגה 2 היה קשור גם באופן מובהק בתמותה מכל סיבה בהשוואה ליל"ד תקין. טיפול תרופתי ביל"ד בגיל הביניים ובקשישים יותר אינו מוריד באופן מלא את הסיכון ה – CV הגבוה באלו עם יל"ד בהשוואה לאלו שלחץ דמם נשאר תקין ללא טיפול תרופתי. כידוע, יעד הורדת לחץ הדם בהנחיות 2017 ACC/AHA BP הוא מתחת ל – 130/80 ממ"כ והיעד של ההנחיות האירופיות מיוני השנה ושלנו נשאר עדיין מתחת 140/90 ממ"כ תוך אפשרות להורידו מתחת ל – 130/80 ממ"כ. תרומתו החשובה של העיבוד הנוכחי היא שגם לחץ דם מוגבר (בין 120-129 ממ"כ סיסטולי ונמוך מ -80 ממ"כ דיאסטולי) קשור בסיכון CV. מגבלותיו באפשרות להשפעת ערפלנים נוספים כמו צריכת מלח וגורמים נפשיים, שמספר התרופות ליל”ד היה גדול יותר (בגלל המחקר) בהשוואה לטיפול רגיל בקהילה ולא ברור אם ממצאי עיבוד זה מתאימים לכל הקבוצות האתניות. המסקנה האישית שלי היא שלמעשה אין גבול להורדת לחץ הדם כל עוד הוא לא קשור בהפרעות כמו סחרחורת, אי יציבות או כל שינוי בהרגשה הקבועה של המטופל.

כתיבת תגובה