האם יעד של לחץ דם סיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ בחולי סוכרת מסוג 2 קשור בהורדת הסיכון  ה – CV בהשוואה ללחץ דם סיסטולי מתחת ל -140 ממ"כ?

עורך: פרופ' יודפת
תאריך: 31/12/2016

מטרת המחקר בעוקבה מבוססת-קהילה בשוודיה היתה להשוות את הסיכון שקשור בלחץ הדם הסיסטולי ביעד נמוך מ – 140 ממ"כ בהשוואה לסיכון שקשור ברמה נמוכה יותר של לחץ סיסטולי בחולי סוכרת מסוג 2 ללא מחלה CV בעבר במחקר. במחקר השתתפו 861 מרפאות של רפואה ראשונית או של בתי חולים עם 187,106 משתתפים שהיו רשומים במסד הנתונים השוודי לסוכרת מסוג 2 שהיתה לפחות שנה, בגיל 75 או מתחתיו ללא מחלה CV בעבר או מחלה רצינית אחרת. נתוני האירועים ה – CV נאספו ממכתבי שיחרור מאישפוז  או מרישומי תמותה של אוטם חד בשריר הלב, שבץ מוחי, סך אירועי האוטם הלבבי והשבץ המוחי, מחלה כלילית, אי ספיקת לב ותמותה כללית. יחסי הסיכון הוערכו לרמות שונות של לחץ הדם בבסיס עם מאפיינים קליניים ונתוני רישום תרופות כמשתנים מסבירים. לאחר מעקב של 5 שנים נמצא שבקבוצה עם לחץ הדם הנמוך ביותר (110-119 ממ"כ) היה הסיכון לאוטם שריר הלב ללא תמותה נמוך ב – 24%, לכלל האוטם החד בשריר הלב ב – 28%, למחלה CV ללא תמותה ב – 18%, לסך המחלות ה – CV ללא תמותה ב – 12% ולמחלה כלילית ללא תמותה ב – 12% בהשוואה ללחץ דם סיסטולי בין 130-139 ממ"כ (כולם מובהקים לאחר תיקנון). לא נמצאה כל עקומת J בין ערכי לחץ הדם הסיסטולי ונקודות הסיום פרט לאי ספיקת לב ותמותה כללית.

Adamsson Eryd S, Gudbjornsdottir S Manhem K, et al. Blood pressure and complications in individuals with type 2 diabetes and no previous cardiovascular disease: national population based cohort study. BMJ 2016;354:i4070

הערת פרופ' יודפת

במחקר תצפיתי  זה נמצא שהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 120 ממ"כ בחולי סוכרת מסוג 2 ללא מחלות CV בעבר לעומת הורדה מתחת ל – 140 ממ"כ קשורה בירידה גדולה יותר ומובהקת בכלל האירועים הקרדיו-וסקולריים. במבט ראשון היה נראה שתוצאות מחקר זה משלימות את מה שמחקר ACCORD לא הצליח להראות (פרט לירידה מובהקת של 40% באירועי השבץ המוחי במחקר ACCORD) אלא שיש לזכור שמחקר זה הוא תצפיתי והוא שונה לחלוטין ממחקרי התערבות בנוסף ל – ACCORD כמו ONTARGET או INVEST שגם תוצאותיהם לא הראו ירידה מובהקת בשני סוגי התמותה. גם תוצאות הסקירה והמטה-אנליזה של מחקרים אקראיים שהבאתי ב"חדשות" בנובמבר השנה מנוגדות לתוצאות מחקר זה שבה נמצא שהורדת לחץ הדם הסיסטולי מתחת ל – 140 ממ"כ מעלה את הסיכון ה – CV. מעניין שבמחקר זה הוא לא נמצאה עקומת J בין הערכים הנמוכים של לחץ הדם הסיסטולי לגבי שבץ מוחי, אוטם שריר הלב ומחלה כלילית. נמצאה צורת J עם תמותה מכל סיבה ואי ספיקת לב. לעומת זאת, עקומת J מופיעה עם כל נקודות הסיום בעיבוד משני בחולים עם מחלות נלוות. בעקבות כך, מעלים החוקרים את האפשרות שהקשר בין לחץ דם נמוך ועלייה בתמותה נגרם יותר בהשפעת המחלות נלוות ולא מהורדה גדולה בלחץ הדם. אני מטיל ספק בתוצאות כל המחקרים שהתבססו על מדידות לחץ הדם במרפאה ונראה לי שעד שלא יבוצע מחקר התערבות בחולי סוכרת מסוג 2 ולחץ הדם שיהיה מבוסס רק ע"י ABPM כמו במחקר לעיל לא נדע מהו יעד הורדת לחץ הדם בחולי יל"ד בכלל ובחולי סוכרת בפרט.

כתיבת תגובה